Ukraina, Europas grønne skifte og veien ned

statue of liberty new york

Europa, under ledelse av Tyskland,  bestemte seg for «grønn energi», men kan det erstatte forssile energikilder?  Termodynamikkens lover  er ikke forslag, – det er rett og slett ikke nok faktiske fornybare og tilgjengelige energikilder for å få dette til å  gå rundt.  

Så for å fylle gapet mellom det som var tilgjengelig og det som ble lovet, satte Europa sammen rørledninger og kjøpte russisk gass. Naturgass er neppe det du vil kalle «grønn», men den er mer effektiv enn kull, rett og slett på energiinnhold. Kull er karbon, eller «C» der naturgass nesten er CH4, eller metan. CH4 har mer energi som frigjøres når den forbrennes sammenlignet med bare karbondelen. Men naturgass brennes ikke bare for drivstoff; det er et essensielt råstoff for gjødsel, siden nitrogen må «fikses» for å være brukbart. Ellers ville du ikke trengt nitrogen i gjødsel i det hele tatt  siden ca. 79 % av atmosfæren, som åpenbart er i kontakt med bakken, er nitrogen.

Moderne landbruk er avhengig av gjødsling for å viderføre de høye avlingene det for tiden har. Uten dem vil betydelige deler av verdens befolkning gå inn i hungersnød – og noen vil dø av sult. Trettifem afrikanske land er avhengige av mat fra Svartehavsregionen. De møtte sult før krigen på grunn av inflasjon i energipriser og mangel på rimelig mat. Mange av de 800 millionene kommer rett og slett til å sulte i hjel i år. Det vil naturligvis føre til opprør. Dusinvis av regjeringer kommer til å bli styrtet, og det vil bli masse økonomisk kaos. Vi har kort sagt bygget en verdensbefolkningsmodell rundt  fossil energi  som ikke bare driver biler for personlig transport – den er også avhengig av  å produsere, behandle og transportere selve maten som kreves for at mennesker skal overleve i tettheten vi har nå.

Siden Europa ikke  har  nok naturgassressurser selv, måtte de kjøpe det utenfra.   Hvorfor ikke fra Russland, som har det i overflod? Men obs, store deler av Europa  har jo  naturgass. De nekter bare å ta den opp selv og dermed er deres «grønne» samvittighet reddet.  Skyv forurensningen over til Russland. På samme måte som «grønne» politikere vil elektrisifisere oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Gassen som kommer opp av borehullet og har vært brukt til å drive disse inntil nå, skal heller føres i rør til andre land, slik at de kan omgjøres til elektrisk kraft der, for så, om vi trenger det, eksporteres tilbake til Norge. CO2-utslippet blir nøyaktig det samme, men da klarer Norge å håndtere sine såkalte CO-2 kvoter. Lever vi på samme klode, eller?

Etter Putins skammelige krig i Ukraina, anses selvfølgelig handel med Russland som en veldig dårlig ting. EU mottar omtrent 40 % av naturgassen sin fra russiske rørledninger, og omtrent en fjerdedel av denne strømmer gjennom Ukraina. Tyskland  får omtrent halvparten av sin naturgass fra Russland. Ganske håpløst ser det ut til at politikere i Europa tror de kan sanksjonere Russland, i hovedsak  beslaglegge eller til og med stjele pengene de betaler  gassen med og dermed ta nevnte gass gratis,  og endog fortsette å få enda mer gass. Hvordan det er mulig å komme til den konklusjonen, er ikke lett å forklare… Det som er enda  mer sinnsykt er troen på at det  å være i krig med noen  til slutt ikke vil føre til at de slutter å handle med deg helt,  spesielt når de har noe du trenger og det er en annen nasjon som de ikke er i krig med, er villig til å kjøpe produktet, slik som Kina og India i dette tilfellet.

Bortsett fra de tragiske menneskelige ofrene og ødeleggelsene av infrastruktur, står Ukraina overfor en massiv økonomisk krise som Verdensbanken anslår vil krympe landets økonomi med 45,1 % i år. Med Putins krig som allerede har lykkes med å stenge halvparten av Ukrainas virksomheter, er Verdensbankens nye anslag et alvorlig slag sammenlignet med førkrigsprognosen om 3 % vekst. I en fersk rapport sa Anna Bjerde, Verdensbankens visepresident for Europa og Sentral-Asia-regionen, at omfanget av sammentrekningen vil avhenge av krigens varighet og intensitet.  «Størrelsen på den humanitære krisen utløst av krigen er svimlende. Den russiske invasjonen gir et massivt slag for Ukrainas økonomi, og den har påført enorm skade på infrastruktur,» sa hun. En fortsettelse av krigen vil føre til enda større fall i BNP, der banken forutsier en nedgang på 20 % i Russlands BNP og en 75 % nedgang i Ukrainas BNP.

Siden starten av invasjonen har omtrent 3 millioner mennesker mistet jobben, mens den ukrainske regjeringens foreløpige estimater tyder på at økonomien allerede kan ha tapt omtrent 565 milliarder dollar. Med millioner av ukrainere på flukt fra landet eller slutter seg til kampen mot Russland, har arbeidsstyrken krympet dramatisk, noe som gjør det vanskelig å holde krigsøkonomien i gang.  Mer enn 4 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, de fleste til Polen, med ytterligere 6,5 millioner på flukt i landet.  Blokkeringen av Svartehavsfart fra Ukraina har kuttet rundt 90 % av landets korneksport og halvparten av dets totale eksport. Globale matvarepriser har steget som et resultat, med Ukraina som verdens største eksportør av solsikkeolje, fulgt av Russland. Alt i alt har Ukrainas havner allerede hatt et fall i trafikken på mer enn 75 %.  Verdensbanken sier at Ukraina trenger «massiv økonomisk støtte umiddelbart». Banken har allerede sendt rundt 1 milliard dollar for å hjelpe regjeringen med å yte kritiske tjenester til innbyggerne, og har lovet ytterligere 2 milliarder dollar i de kommende månedene.

Samtidig sier Verdensbanken at Russland allerede har stupt inn i en dyp resesjon på grunn av vestlige sanksjoner, og anslår at Russlands økonomi vil trekke seg sammen med 11,2 % i år.  USA har forbudt all russisk olje- og gassimport og EU har foreslått en plan for å gjøre Europa uavhengig av russisk fossilt brensel før 2030. Imidlertid betaler blokken fortsatt Russland nesten 884 millioner dollar for energi daglig. Det alene utgjør nesten 40 % av Russlands inntekt.  I dag er situasjonen at Ukraina  ikke er leverandør av noe av gassen som strømmer gjennom disse rørene – Russland er det.   Ukraina og Russland er i krig,  men Ukraina lar russisk gass strømme i rør gjennom sitt land. Den samme gassen som Russland må selge for å finansiere seg selv og krigen mot Ukraina. Ukraina får samtidig fortsatt betalt for transporten! Nøyaktig hva slags mental gymnastikk er involvert når du har to nasjoner i krig  der begge fortsetter å drive handel med hverandres  statseide virksomheter  og andre nasjoner som støtter en av stridende  er også fortsatt engasjert i kommersielle transaksjoner med krigførende direkte via foretak eiet av stater de hevder har feil og ikke ønsker skal vinne? I hvilken sinnssyk verden finansierer du direkte en nasjon du ønsker skal tape en krig?   

Europa har kollektivt malt seg inn i et hjørne.  Europa har hatt stor nytte av handelssekvestrering av euro i disse transaksjonene, akkurat som USA med handelssekvestrering i dollar.  Eksperter er enige om at Russlands invasjon av Ukraina vil ha varige og negative effekter på verdensøkonomien og økningen i globale energi- og matvarepriser og inflasjon vil ramme millioner av mennesker. Krigen er satt til å påføre dobbelt så mye økonomisk skade over hele Europa og Sentral-Asia enn pandemien gjorde i 2020. I tillegg til Russland og Ukraina, anslås nabolandene Hviterussland, Kirgisistan, Moldova og Tadsjikistan å falle inn i resesjon i år. Vekstprognosene har blitt nedjustert i alle økonomier på grunn av ringvirkninger fra krigen.

Konsekvensene av sanksjonene mot Russland, fører til at alle fremtidige handelstransaksjoner med russerne heretter vil bli i rubler. Denne meldingen førte til at rubler nå er på samme verdi som før krigen, og at euro har svekket seg.  Dette er begynnelsen på slutten for dollar og euro som enerådene transaksonsvalutaer i handel med USA og Europa mot andre land. Kina vil nå kjøpe olje fra Saudi-Arabia og betale med kinesiske yan.  Det økonomiske mønsteret som tillot disse skattemessige overgrepene  de siste tiårene blir avsluttet og vil ikke komme tilbake.  Foreløpig er det ingen som anerkjenner omfanget av dette skiftet. Ikke i boliger, råvarer eller andre varer og tjenester,  og absolutt ikke når det kommer til finansiering og innflytelse,  selv om vi  allerede har sett rundt 6 billioner dollar i obligasjonsmarkedsverdi  forsvinne på global basis.

Hvordan EU skal klare å navigere i sine farseaktige påstander om «grønn energi» mens de forsøker å kvitte seg med russiske gassforsyninger  og samtidig  klarer å både holde matproduksjonen oppe  og håndtere deres forbruksmønster for sosiale underskudd, blir interessant å se.   Dette kommer til å bli rotete.   Tiden med å kunne bruke underskudd uten umiddelbar konsekvens (trykke penger) er over, og muligheten til å bruke underskudd inn i forbrukerøkonomien vil dermed bli umulig på sikt. Vesten er på vei ned, toppen er nådd!

Relaterte artikler