Vil føre til ustabile strømpriser

For to år siden nådde regjeringen en avtale med selskapene som eier atomkraftverk for en  trinnvis nedleggelse.Nedstengningen av atomkraftverk i Spania vil utløse volatilitet i strømprisene.

Den spanske reguleringen av strømprisene inkluderer ikke en fast prosedyre for å bestemme brukstid og stenging av kjernekraftverk. Dette trenger heller ikke falle sammen med en tidsramme som ble estimert i det opprinnelige prosjektet. I likhet med mange andre tekniske arbeider kan driften utvides med forebyggende og korrigerende vedlikehold og utskifting av materialer, innenfor de strengeste sikkerhetsstandardene.  Det ser derfor ut til at beslutningen om å stenge atomkraftverkene er utelukkende politisk, slik det har skjedd i andre land.

Men hvilken effekt vil stengingen av disse anleggene ha på det spanske strømmarkedet?  Det virker klart at det første resultatet vil være bortfallet av en basisk elektrisitetsproduksjon, med konstant kraft som i 2020 utgjorde 23,6% av strømbehovet. Denne konsekvensen, sammen med veksten i fornybar produksjon, som er periodevis og vanskelig å forutsi, vil bety at volatiliteten i strømprisene vil bli enda større enn med tilstedeværelsen av atomkraftproduksjon. Når kjernekraftverk stenges – og i fravær av fornybar produksjon på grunn av midlertidig mangel på ressurser (lite vind og lav solstråling) – vil energien som selges til en pris under marginalkostnaden for markedet bli redusert radikalt. Og prisen kan stige som vi aldri har sett før i spotmarkedet. Hvis vi legger til bortfall av kjernekraft til det som har skjedd på et stort antall dager i januar (lav fornybar produksjon kombinert med høyt strømbehov, høye gass- og CO2-priser), ville den endelige prisen langt overstige pristoppene som oppstod ved begynnelsen av året. Faren for en total kollaps i strømforsyningen stiger også proposjonalt med bortfall av konstant produksjon.

Uten atomenergi vil det ikke lenger være nyheter at prisen på strøm går mye opp eller ned i løpet av noen dager. Det vil være markedets normale oppførsel, som en logisk konsekvens av generasjonsstrukturen vi skaper. Dette faktum, som virker enkelt, ser ikke ut til å ha streifet  politikerne som har tatt beslutningene om å stenge atomkraftverk og støtte implementering av fornybar energi.  Folk bør være oppmerksomme på hva vi kan forvente av strømprisene og deres volatilitet. På denne måten vil ikke det faktum at prisen multipliseres med tre eller fire ganger fra dag til dag, ikke lenger være på avisens forside. Bare en ny normalitet. Konklusjon: Skaff deg ditt eget solcelleanlegg om du kan.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler