Albirskolens nye rektor

Rektor, Eline Birgitte Thomassen

Vi har hatt gleden av å treffe den nye skolelederen på Albirskolen, eller DNS Albir, som den offisielt heter. Skoleleder er det nye ordet for «rektor», men siden vi er litt gammeldagse av oss, fortsetter vi med det, altså å bruke «rektor».

Eline Birgitte Thomassen er 34 år gammel og kommer opprinnelig fra Mjøndalen, rett vest for Drammen.  Det er første gang hun tar jobb som rektor, men har jobbet med skoleledelse på kommunenivå i Nedre Eiker de siste fire årene, og før det som lærer. Hun kommer fra en ekte «skolefamilie», der alle bortsett fra søsteren, har valgt seg en stilling innenfor skoleverket. På toppen av det hele, har hun fått seg en mann som også er pedagog, og som begynner å arbeide på en spansk barneskole i Oliva denne høsten.

Det var forøvrig han som oppdaget at Albirskolen søkte etter ny rektor etter at Lill Bakklund Strømsnes ønsket å sette ned tempoet en smule ved heller å virke som assisterende skoleleder. Eline Birgitte sier at hun føler dette som en fantastisk mulighet. Det at Lill nå skal virke som assisterende, betyr ikke annet enn at Eline Birgitte har en enorm støtte og ressurs  bak seg i sin første jobb som rektor.  Den foreløpige tidshorisonten er tre år, så får alt evalueres når den tid kommer.  Paret trenger ihvertfall ikke begynne på noe nybegynnerkurs i spansk. Mannen, Mauricio Sánchez Hernández, er  opprinnelig fra spansktalende Costa Rica, og Eline Birgitte har bodd der i flere år. Derfor er Albir også «nesten hjemme» i forhold til et land på den andre siden av Atlanteren.

Så kommer alltid det spørsmålet vi retter til ledere: Hva kjennetegner en god leder? – Det er å se, både elevene og de ansatte. Prøve å lese behovene fra start av. I den gruppen jeg skal lede nå, med dette personalet, ser jeg at de er gode på dette. Jeg føler vi har en veldig god gjeng å jobbe med,  sier hun. Her har vi den visjonen og den grunnmuren Lill har jobbet fram gjennom mange år med elevene i fokus. For eksempel å møte dem i porten hver dag, og ønske dem en fin skoledag. Vi er med elevene hele tiden, sier hun. Elevene skal ha det trygt og godt, og vår oppgave er å se det, før det måtte oppstå noe. Og, skulle det oppstå noe, vil vi ta tak i det med en gang.  Det bringer oss tilbake til skolens visjon: Toleranse, respekt, trygghet og trivsel, læring og livsmestring.

Eline Birgitte kommer med praksis fra store skoler i Oslo. Hun har jobbet med ungdomskoleelever og voksne innvandrere i Oslo, og det er naturlig nok litt av en kontrast å komme hit til Albirskolen med sine 60 elever. Hun brenner for «likeverd og kulturelt mangfold», og hun er spesielt interessert i latinamerikansk kultur, naturlig nok, etter å ha lært Costa Rica å kjenne. Dette landet er kjent som en fredens oase i et urolig Mellom-Amerika. Costa Rica  havnet forøvrig først på ønskelisten til amerikanske pensjonister i en nylig foretatt undersøkelse om hvor de helst ville tilbringe sin pensjonisttilværelse.  Vi ønsker Eline Birgitte en god opplevelse som rektordebuterende, og tror hun har alle muligheter til å lykkes med å leve opptil sine egne og skolens visjoner.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler