Smittetallene øker også i Valenciaregionen

man in blue polo shirt and blue denim jeans sitting on white couch

I Valenciaregionen er det registrert 171 nye infeksjoner i løpet av helgen, en rate som har tredoblet seg i forhold til helgen før.  Som en konsekvens av det, er det nå  52% flere  aktive saker enn de som ble rapportert av departementet for en uke siden: De har gått fra 288 til 442 på syv dager. I tillegg rapporterte helseavdelingen ledet av Ana Barceló om et dødsfall etter  10 dager uten dødsfall i Valenciaregionen.  Denne bemerkelsesverdige økningen den siste uken bekrefter den oppadgående trenden som har blitt sett på både regionalt og nasjonalt nivå siden ankomsten av «den nye normalen».   Av de nye 171 nye infeksjoner  i helgen ble 104 oppdaget i provinsen Valencia.

 Alt i alt har de tre første ukene siden slutten av alarmtilstanden økt den kumulative forekomsten av viruset i Valencia, til tross for at det holder seg godt under landsgjennomsnittet.    Mellom 22. og 28. juni var 1,4 tilfeller for hver 100 000 innbyggere i Valenciaregionen, dette steg  mellom 6. og 12. juli til 2,2. I Spania under ett, har økningen gått fra 4,6 til 8,1.  Med den som døde i går nådde det totale antall dødsfall i regionen 1. 477 siden begynnelsen av helsekrisen. Når det gjelder antall innlagte på sykehus, er det ifølge data fra departementet 59 personer, åtte færre enn i oppdateringen på fredag. 

Også dataene om sykehusinnleggelser i løpet av de siste sju dagene forblir stabile, og gjenspeilte i går 14 i Valencia, det samme som på fredag.  Delt opp etter provins er det 14 i provinsen Castelló,  12 i provinsen Alicante, og 33 i provinsen Valencia. På den annen side har det siden forrige oppdatering vært 98 nye friskmeldte i regionen, noe som bringer det totale antallet som er kurert av sykdommen til 17.734. En av nyhetene som er hentet fra gårsdagens oppdatering fra departementet er at det er to nye eldresentre med tilfeller av koronavirus i Valencia-provinsen. Det var ikke registrert nye infeksjoner i eldresentre på flere dager.  Det er pr i dag syv berørte sentre, alle i provinsen Valencia. 

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler