Strømprisen opp 500 prosent

person holding white electric plug

Gjennomsnittsprisen på elektrisitet i grossistmarkedet for denne mandagen stiger 5,6 % i forhold til rekorden denne søndagen og overstiger 230 euro/MWh, nærmere bestemt står den på 231,72 euro.

Dermed fortsetter rekordnivåene å markere seg med svært høye priser sammenlignet med det som ble betalt i fjor, noe som betyr at denne mandagen blir prisen 500,31 % dyrere enn for bare ett år siden, alt fem ganger dyrere på ett år. I følge data publisert av Iberian Energy Market Operator (OMIE), vil den maksimale strømprisen for denne mandagen være mellom 21:00 og 22:00, med 288,86 euro/MWh, mens minimumsprisen er 195 0,01 euro/MWh, vil bli tatt opp mellom 05:00 og 06:00.

Prisene på «poolen» har en direkte innvirkning på den regulerte prisen -den såkalte PVPC-en, som vedrører nesten 11 millioner forbrukere, og fungerer som referanse for de andre 17 millioner som har kontrahert forsyningen i det frie markedet. Faktisk har National Konkuransetilsynet  (CNMC) bekreftet at i 2021, innenfor rammen av den oppadgående energispiralen, byttet rundt 1,25 millioner mennesker fra PVPC til en rate i det frie markedet til en fast pris.

Den 24. februar, da den russiske invasjonen av Ukraina begynte, var grossistmarkedsprisen 205,6 euro/MWh, og siden den gang har det vært en daglig prisstigning som nådde toppen 8. mars, da prisen nådde den absolutte rekord på 544,98 euro/MWh. I denne sammenhengen ligger gjennomsnittsprisen på engrosmarkedet så langt i mars på 291,84 euro/MWh, nesten 53 euro mer enn gjennomsnittet for desember 2021, den dyreste måneden i historien så langt med 239 euro/MWh. På samme måte, så langt i år, er gjennomsnittsprisen på ‘poolen’ 228,81 euro, det vil si mer enn det dobbelte av rekorden for 2021, som var det dyreste året med et gjennomsnitt på 111,93 euro.

Relaterte artikler