Nikkedukke for EU

Regjeringssjefene i Israel, Østerrike og Danmark har kunngjort at de har inngått en allianse for utvikling og produksjon av fremtidige generasjoner koronavaksiner. De tre landene skal opprette et «forsknings- og utviklingsfond», opplyste Israels statsminister Benjamin Netanyahu på en pressekonferanse i Jerusalem torsdag 4. mars. Norge fikk også tilbud fra Israel om å samarbeide om fremtidige generasjoner coronavaksiner. Erna Solberg sa nei til Israel på tross av at Norge ligger milevis etter Israel i vaksinasjonsprosessen. Israel var raskt ute med å godkjenne Pfizer-Biontechs vaksine og startet massevaksinering i desember. Landet sikret seg store leveranser i bytte mot biomedisinske data om vaksinens virkning.
Vi mener Norges «nei» var feil. Å samarbeide med Israel er antakelig det smarteste Norge kunne gjort. Israel har fagfolk, legemiddelpatentene og en entreprenørånd som få andre land er forunt. Men Israel mangler kapital, noe Norge har. Norge mangler fagfolk, patenter og entreprenørånd, noe Israel har. Et samarbeid mellom Norge og Israel vil generelt kunne føre til en ny legemiddelindustri og dessuten til raske vaksiner til landet. For vi kommer nok til å trenge vaksiner i mange år framover. Her var muligheten, skuslet bort av Erna. Påskuddet om at Norge ikke kunne bryte avtalen de hadde med EU om leveranser, faller på sin egen urimelighet. Flere EU-land har gått lei av byråkratiet i Brussel og handlet inn vaksiner på egenhånd. Her er det nok politiske motiver som ligger bak. Det skinner klart igjennom ved å se på Norges stemmegivninger i FN. Alltid anti-israelsk. En skam av en regjering der til og med Kristelig Folkeparti deltar.
Å binde seg til EU-byråkratiet er særdeles lite klokt. EU har jumboplassen når det gjelder forhandlinger med vaksineprodusentene. Det beryktede Brussel-byråkratiet har gått så tregt at vaksineprodusentene var utsolgt når EU til slutt bestemte seg. EU har gjort omtrent alt feil i denne saken. Norge burde frigjort seg fra korridorene i Brussel og handlet på egen hånd. Nå er den muligheten tapt, – viss ikke SP greier å snu AP, da. Kjersti Toppe var raskt på banen og mente Norge burde ta imot invitasjonen fra Israel. Israel, Storbritannia og USA er snart ferdigvaksinert. EU-landene Ungarn og Østerrike vil bli det i løpet av kort tid fordi de har handlet på egenhånd. Norge vil komme i mål blant de siste. Enda så er Erna Solberg og Høyre størst på meningsmålingene.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler