Advarer mot salmonella i spanske egg

white egg on white surface

To EU-byråer har sendt ut advarsler om et stort utbrudd av salmonella påvist i seks land som er knyttet til egg fra Spania.

Det europeiske senteret for sykdomskontroll og forebygging og European Food Safety Authority (ECDC og EFSA) sa at utbruddet allerede har ført til at 272 mennesker er syke, rundt 25 personer trenger sykehusbehandling og to dødsfall. Utbruddet pågår fortsatt, men de spanske leverandørene er ikke identifisert. I følge EFSA: «2. september 2021 rapporterte Frankrike en økning i Salmonella Enteritidis ST11-infeksjoner. Intil  11. januar 2022 var 272 bekreftede tilfeller rapportert i fem EU-land og ett i Det europeiske økonomiske området.

«Noen tilfeller rapportert i Frankrike i 2021 hadde gjester besøkt restauranter som serverte egg distribuert av en felles leverandør, Spanish Packing Center A. Eggene stammet fra tre spanske gårder, hvorav en testet positiv for utbruddsstammen. Ferske spiseegg fra gårdene knyttet til utbruddet ble trukket tilbake og omdirigert til bruk i varmebehandlede eggprodukter. Ingen andre land mottok egg fra de samme gårdene via pakkesenter A sommeren 2021. Smittekilden for tilfeller sent i 2021 og i andre land enn Spania og Frankrike kunne derfor ikke fastslås.

«Dette 2021-utbruddet er mikrobiologisk knyttet til et historisk grenseoverskridende utbrudd rapportert av Nederland i 2019. Egg konsumert av tilfeller i det nederlandske utbruddet ble sporet tilbake til en spansk gård, men det var ikke mulig å identifisere en epidemiologisk sammenheng med 2021-utbruddet. Dette antyder en bred distribusjon av utbruddsstammen som kan påvirke matforsyningskjeden og/eller tidligere trinn i produksjonskjeden. Det kan være flere heterogene kilder til S. Enteritidis ST11, og utbruddsstammen kan også sirkulere på andre gårder, i eller utenfor Spania. – Risikoen for nye infeksjoner forårsaket av utbruddsstammen og forurensede egg er fortsatt høy i EU/EØS. Det er derfor viktig å fremme tverrsektorielle undersøkelser av forurensninger i eggforsyningskjeden i land der S. Enteritidis ST11 er påvist, la EFSA til.

I følge ECDC-data er det diagnostisert 216 tilfeller i Frankrike, 22 i Spania, tolv i Nederland, tolv i Storbritannia, syv i Norge og tre i Danmark. Dette organet advarer om at risikoen for at utbruddet fortsetter fortsatt er høy. Bakterier av slekten ‘Salmonella’ er patogener som er ansvarlige for en høy prosentandel av gastrointestinale infeksjoner som noen ganger kan spre seg til indre organer og forårsake en risiko for menneskers og dyrs helse. De fleste som er infisert med salmonella har ingen symptomer, men andre utvikler diaré, feber eller magekramper mellom 8 og 72 timer etter infeksjon, selv om friske mennesker vanligvis blir friske i løpet av få dager uten behandling.

WHO påpeker at salmonellose er «en av de vanligste og mest utbredte matbårne sykdommene». Den legger også til at: «de fleste tilfeller av salmonellose er milde, selv om sykdommen noen ganger kan forårsake død.»  Som indikert av SEMI, kan enhver mat være infisert av salmonellabakterier, hvis den håndteres av en infisert person med skitne hender eller hvis maten kommer i kontakt med andre som er forurenset, er det det som kalles «krysskontaminering». Imidlertid blir de fleste vanligvis smittet av å spise mat som er forurenset. «Ettersom det er en tarminfeksjon, finnes bakteriene også i avføringen til infiserte mennesker, og derfor er personlig hygiene spesielt viktig under og etter sykdommen, siden det å ikke vaske hendene etter toalettbesøk og håndtering av mat kan være kilden til infeksjoner hos andre mennesker», påpeker de.

Kilde: Diariosur.com

Relaterte artikler