Trener opp ville kråker til renovasjon

Et svensk selskap har trent ville kråker til å samle sigarettsneiper og smårester fra gatene. Fuglene må følge en trinnvis læringsprosess for å plukke opp søppelet og legge det i en maskin som gir dem mat. 

«De er lettere å lære bort, og det er også større sjanse for at de lærer av hverandre,» sa Christian Günther-Hanssen, grunnlegger av Corvid Cleaning, selskapet bak metoden, til lokale medier, og forklarer hvorfor han valgte å bruke kråker. «Samtidig er det mindre risiko for at de feilaktig lever av søppel,» la han til. For øyeblikket utredes en pilottest i nevnte kommune og Günther-Hanssen mener planen kan spare myndighetene for minst 75 % av kostnadene knyttet til innsamling av sigarettsneiper og småavfall, ifølge RT. Dersom prosjektet viser seg effektivt, håper de å kunne gjennomføre det i resten av landet.

Tomas Thernström, avfallsstrateg for Södertälje kommune, sier sarkastisk  at det er mulig å «instruere kråker til å plukke opp sigarettsneiper», men samtidig kan man ikke «lære folk å ikke kaste dem på bakken». Ifølge den ideelle organisasjonen Keep Sweden Tidy Foundation blir mer enn 1 milliard sigarettsneip igjen på gatene i Sverige hvert år, noe som representerer 62 % av alt søppel.

Relaterte artikler