Uvitenskapelig propaganda

«Den generelle uttalelsen fra den østerrikske legeforeningen, politikere og media om at vaksinen er ‘trygg’ har vist seg å være uvitenskapelig propaganda

200 østerrikske leger har undertegnet et åpent brev som kritiserte COVID-19-vaksiner, og hevdet at de er ineffektive mot viruset og kan forårsake alvorlige bivirkninger. «Antall rapporterte bivirkninger fra COVID-19-vaksiner kan bare beskrives som skremmende,» skrev Dr. Andreas Sönnichsen, tidligere leder av Institutt for allmenn- og familiemedisin ved MedUni Wiens senter for folkehelse og forfatter av brevet. Brevet kom mindre enn en måned etter at Østerrike kunngjorde at vaksinasjon mot COVID-19 vil være obligatorisk for alle borgere, med bøter eller fengselsstraff, fra og med neste år.

Sönnichsen adresserte brevet sitt til Dr. Thomas Szekeres, president for den østerrikske legeforeningen, 14. desember i forrige uke, som svar på en  skriftlig uttalelse fra Szekeres 2. desember som uttalte at «i henhold til tilgjengelige data, fra et vitenskapelig synspunkt, og i henhold til anbefalingene fra det nasjonale vaksinasjonspanelet er det i utgangspunktet ingen grunn til å råde pasienter til ikke å vaksinere seg mot COVID-19. Uttalelsen truet også leger som våger å advare publikum om bivirkningene av covid-19-vaksinen med disiplinære sanksjoner.

Sönnichsen mente at Szekeres med denne erklæringen hadde «brutt de grunnleggende prinsippene for medisinen basert på bevisene og behandlingsfriheten». Han kritiserte ham også for å ha «truet sine samvittighetskolleger med generelle disiplinære sanksjoner». Etter å ha refset Szekeres for uttalelsen hans, hevdet Sönnichsen at COVID-19-vaksinen har vist seg å være ineffektiv mot viruset. «Det er nå vitenskapelig bevist at beskyttelse … mister statistisk signifikans senest etter seks til syv måneder», sa han, før han pekte på de vitenskapelige bevisene for at vaksinerte og uvaksinerte kan overføre smitte likt. «Argumentet om at vaksinasjon kan oppnå ‘flokkimmunitet’ er derfor utdatert, og det er ukjent om boostervaksinasjon kan oppnå bredere beskyttelse,» la han til.

Sönnichsen fortsatte med å argumentere for at beskyttelsen gitt av COVID-19-vaksiner hadde vist seg å være enda svakere mot deltavarianten og at «det er ukjent om det fortsatt er en viss beskyttelse mot Omicron-varianten som for tiden sprer seg.» Til slutt hevdet den østerrikske legen at beskyttelsen av vaksinen, hvis den eksisterer, bare er relevant for personer med høy risiko for å pådra seg en alvorlig form for covid-19, som vist av «98 % av personer som pådrar seg danner alvorlig covid-19 minst én relevant forhåndseksisterende tilstand”.

Sönnichsen fortsatte deretter med å diskutere de mange bivirkningsrapportene fra vaksinen, og uttalte at «antallet rapporterte bivirkninger fra COVID-19-vaksiner bare kan beskrives som skremmende.»  Deretter ga han en   lenke   til den europeiske databasen med rapporter om mistenkte bivirkninger, som samler inn data om uønskede hendelser fra covid-19-vaksinen innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). «Så langt er det sendt ni advarselsbrev som advarer om alvorlige bivirkninger og til og med dødsfall,» la han til. «Den generelle uttalelsen fra den østerrikske legeforeningen, politikere og media om at vaksinen er «trygg» har vist seg å være uvitenskapelig propaganda. Sönnichsen refererte også til medisinsk etikk, samt   Genève-erklæringen   som sier at leger er «forpliktet til å informere sine pasienter om de mange mulige bivirkninger og risikoer vaksinen utgjør».

Siden brevet ble publisert har Sönnichsen og de 200 underskriverne av brevet blitt demonisert og stemplet som   «Corona-Leugner» (COVID-nektere) i mainstream østerrikske medier, selv om ikke en eneste linje i brevet stiller spørsmål ved eksistensen av COVID-19 eller COVID-19-pandemien. Videre, på en pressekonferanse 16. desember som fant sted kort tid etter at brevet ble publisert, truet Andreas Huss, styreleder i ÖKG, Østerrikes offentlige helseforsikring, brevets underskrivere og alle andre leger med lignende synspunkter med harde straffer som kriminelle, med gebyrer, og forbud for dem fra å praktisere medisin, eller å trekke seg fra deres helseforsikringskontrakter.

Huss sa at han har «liten forståelse» for leger som uttaler seg mot COVID-19-vaksiner, ettersom han anser vaksinasjon for å være «den eneste veien ut av pandemien.» På en annen pressekonferanse dagen før, motsa Sönnichsen åpenbart den ideen, og kalte vaksinasjonskampanjen den «største medisinske skandalen i historien». «Den høyt roste vaksinasjonen har tross alt mislyktes!» han sa. «Den fjerde bølgen er en bølge av vaksinerte. Sykehus og intensivavdelinger er overveldende fulle av vaksinerte mennesker.» Andre leger sluttet seg til Sönnichsen i hans domfellelse av Huss. «Leger som motsier den generelle oppfatningen står overfor bøter på opptil 36 340 euro, det destruktive forbudet mot å praktisere medisin og i tillegg at de blir fjernet fra legeregisteret», beklaget Johann Missliwetz, spesialist i rettsmedisin.

Til tross for disse truslene utfordret Sönnichsen og de 200 underskriverne til brevet Szekeres, ba ham trekke tilbake sin  uttalelse 2. desember eller trekke seg, og forsikret ham om at «de vil ikke bli skremt av deg eller noen annen helsepersonell med lignende mentalitet. «. «Vi vil fortsette å referere til Genève-erklæringen og oppfordre til frihet til medisinsk behandling, [og] vi vil fortsette å behandle våre pasienter etter beste kunnskap og i samsvar med vår samvittighet,» sa de og la til at de ville » avgjøre sammen med hver pasient individuelt om vaksinasjon mot COVID-19 er hensiktsmessig eller ikke”. På grunn av sin holdning til covid-vaksiner og hans manglende overholdelse av covid-tiltak, har Sönnichsen allerede fått sparken fra avdelingen for allmenn- og familiemedisin ved Wiensenteret for folkehelse, ifølge den østerrikske nyhetskanalen ORF.

Situasjonen som oppstår som et resultat av tiltakene som er tatt i møte med SARS-COV2-pandemien, begynner å generere massive mobiliseringer i forskjellige land rundt om i verden. Og også mobilisering av sektorer innen vitenskap og helse som mener at det skapes en alarmerende situasjon på grunn av hvordan politikere, media og deler av forskerne har opptrådt som har skapt forvirring i befolkningen, hat blant statsborgerskap og falsk tro før de nye vaksinene dukker opp.  I Frankrike er det mer enn 2000 mennesker, hovedsakelig forskere og helsearbeidere, som har bestemt seg for å organisere en plattform for å stå opp mot det de anser som en slags «ny religion».

Brevet begynner med at merker seg oppfordringen til vaksinasjon for barn i Frankrike, fra regjeringen, som startet 6. desember, «var skrevet på forhånd». De indikerer at EMA hadde autorisert bruk av de eksperimentelle vaksinene hos barn fra 5 til 11 år 25. november, etter det amerikanske FDA. I Frankrike anbefalte HAS (Haute Autorité de Santé) 30. november å vaksinere kun sårbare barn, «alle de som står i fare for å utvikle en alvorlig form for sykdommen og dø og de som lever i miljøet til immunsupprimerte eller sårbare personer. ikke beskyttet av vaksinasjon”. De viser også til rapporten fra Institut Pasteur, der det vises at barn er mye mindre smittsomme enn foreldrene og lærerne.

De fordømmer at «hovedsaken er å fortsette den store marsjen mot omfattende vaksinasjon (og gjentas minst hver sjette måned) av hele menneskeheten.» Og de anser at dette er «den nye religionen som sprer seg over hele verden og som gjør at de store pengemesterne Pfizer og Moderna kan oppnå 1000 dollar i fortjeneste  per sekund (…)» takket være vestlige myndigheter og internasjonale byråer og  en EU-kommisjon ledet av Ursula Von Der Leyen som orkestrerer den store vaksineoperasjonen mens hun har en sønn som jobber for McKinsey og en mann som driver et bioteknologiselskap med fokus på genterapi.

 I dokumentet som presenteres, vises det til massepropagandaen tilrettelagt av journalister knyttet til disse regjeringene, basert på teorien til Edward Bernays om reklame- og propagandateknikker, som mener at «massen ikke er i stand til å bedømme sakene offentligheten og enkeltmenneskene korrekt. Kort sagt, det som er offentlig utgjør i utgangspunktet for styringen av samfunnet er en hindring som må overvinnes og en trussel som må unngås”.  De påpeker at  grunnlaget for denne propagandaen er frykt, som gjør at subjektene kan plasseres i en tilstand av suggestion. «Hver nye variant gjør det mulig å relansere ideen om de påfølgende bølgene som visstnok overvelder oss, og rettferdiggjør nye skritt i målet om generell vaksinasjon, samtidig som den avleder oppmerksomheten fra de virkelige årsakene til dødelighet forårsaket av disse virusene. Årsaker som hovedsakelig er på den ene siden den økende andelen mennesker med kroniske miljøsykdommer (fedme, diabetes, hjerte- eller respirasjonssvikt) og på den andre siden tredjeverdensiseringen av folkehelsen ».

Det neste elementet som støtter propagandaen, forklarer de, er de «hvite frakkene». Den består i å «appellere til mennesker som i kraft av sin tittel, rangering eller mandat har en sosial autoritet som kan dra nytte av en troverdighet som ikke er relatert til deres ord og provosere publikum til å holde seg til deres ideer, argumenter eller handlinger». Slik kan vi i media se «fremveksten av spesialister-profesjonelle som er i stand til å gripe inn i saker som de noen ganger ikke har nok kunnskap om, men som de klarer å uttrykke seg om i et overbevisende språk. Talen hans oppfattes av de fleste ikke-spesialister som en mening verdig ekspertise fordi man har vært nøye med å presentere dem, for eksempel med et banner på TV, og fremheve deres titler som lege, professor, så vel som deres ekspertiseområde. «Selvfølgelig, for at dette skal fungere, må den hyppige koblingen til den farmasøytiske industrien nøye skjules.»

I Frankrike, forklarer de, brukes også «rigged choice»: som består i å tilby et alternativ til en offentlighet, som om det var de som bestemte og valgte det beste alternativet, vel vitende på forhånd hva resultatet av den konsultasjonen ville bli. Dermed legger propagandisten frem for publikum alternativet mellom et uakseptabelt alternativ som nødvendigvis vil bli avvist og et alternativ som vil fremstå som uønsket, men uunngåelig gitt trusselens omfang. Som Etienne Augé forklarer. Vaksinert eller innesperret? Vaksinert eller med maske? Vaksinert helbredet eller død?

Og til slutt, frosken i kokende vann: Fabelen som forteller oss at hvis du prøver å legge en frosk i kokende vann, vil den hoppe umiddelbart. Men hvis du legger den i kaldt vann og gradvis hever temperaturen, vil den ende opp med å sovne og dø uten å være klar over det. Brevet advarer om at «regjeringer bruker og misbruker denne tvangsteknikken ved å dedikere tiden sin til å love at en forpliktelse aldri vil bli utført, eller at en gruppe av befolkningen ikke vil bli berørt for ikke å skremme befolkningen. Og han vil gjøre ting litt etter litt». De minner om at vaksinasjon i utgangspunktet var forbeholdt eldre og helsepersonell. Så spredte det seg gradvis til voksne, unge og barn, først til de utsatte og senere til alle.

I Spania, sier lederen for partiet Vox, Santiago Abascal, gjennom sin Twitter-konto at han vil ta det nye påbudet om obligatorisk bruk av masker til retten og har også kunngjort at så lenge det er sikkerhetsavstander, vil han nekte å bruke den utendørs.

Relaterte artikler