FIZER-DOKUMENTER VISER:

laptop computer on glass-top table

DØDSFALL OG ALVORLIGE BIVIRKNINGER  HAR LENGE VÆRT KJENT

 I USA beordret en domstol US Food and Drug Administration (FDA) om  å overholde en Freedom of Information Act (FOIA) som er sendt inn av folkehelse- og medisinske fagfolk for åpenhet.

Forskere krever avsløring av registreringsdata for Pfizer vaksinasjonen. Gruppen , som omfatter mer enn 30 fremstående medlemmer, inkludert professorer og forskere, ber den føderale regjeringen om å frigi noen data som gikk inn i etatens forhastede beslutning om å gi Pfizer eksperimentelle mRNA vaksine en nødautorisasjon (EUA). Dataene utgjør totalt mer enn 329 000 dokumenter , og FDA utfordret tidligere FOIA- søknaden i retten i et forsøk på å skjule informasjonen. Det til tross, myndighetene ble instruert om å frigi dokumentene. Rettsvesenet i USA fungerer og utfordrer myndighetene om de mener det er rett.

 Bidens Justisdepartementets advokater som representerer FDA har bedt en føderal dommer om å gi dem  ufattelige 55 år for å behandle søknaden , og sa at de bare kunne godkjenne 500 sider per måned. Dette vil bety at viktig informasjon om sikkerheten til Pfizer-produktet ikke vil være fullt tilgjengelig før i 2076 . Etter at domstolene ga ordre om overholdelse av FOIA, som krever at Food and Drug Administration (FDA) utsteder dokumenter, godkjente FDA den første batchen relatert til Pfizers vaksine , som den ga nødgodkjenning. Dokument,  med tittelen «Akkumulert Analyse av Post-autorisasjons bivirkningrapporter viser at bare i første 90 dagene av vaksinenlanseringen fra  desember 2020 til  28. februar 2021, ble tusenvis av rapporterte bivirkninger angitt, inkludert   1 223 dødsfall.

Siden rapporten bare inkluderer bivirkningene av vaksinen som forskerne klassifiserte som «alvorlige tilfeller», var det tusenvis av andre rapporter som ikke var inkludert i disse dataene . Det jeg synes er spesielt interessant er den noe finere inndelingen av aldersgruppene enn vanlig: For det første er den høye andelen kvinner som ble rammet av alvorlige bivirkninger bemerkelsesverdig : Rundt 3 ganger så mange kvinner er rammet som menn. Selv om vaksinasjonskampanjene i utgangspunktet var rettet mot eldre, viser aldersfordelingen at yngre tilsynelatende er mer berørt enn eldre som er vaksinert . Rapporten sier også at alle saker klassifisert som «ikke alvorlige» vil bli behandlet innen 90 dager.  – På grunn av det store antallet spontane rapporter om uønskede hendelser for produktet, ble det prioritert å behandle alvorlige saker for å overholde reguleringsmyndighetenes akselererte rapporteringsfrister og for å sikre at disse rapportene er tilgjengelige for signaldeteksjon og evaluering.

Ikke-alvorlige saker vil bli behandlet så raskt som mulig, men senest 90 dager etter mottak. Pfizer har også tatt flere skritt for å dempe økningen i rapporter om uønskede hendelser.» Pfizer-vaksinebivirkningene har blitt merket «Konfidensielt» som , gitt de tusenvis av tilstander som dokumentforfatteren sier er av «spesiell bekymring» og kan utvikle seg etter vaksinasjon av Pfizer, betyr at enhver person som ble vaksinert ikke var i besittelse av fakta eller risikoen forbundet med vaksinasjonen.

Pfizer-sjef Albert Bourla uttalte forøvrig denne uken at en fjerde injeksjon av COVID kommer og vil være nødvendig «snarere enn forventet» for å beskytte mot Omicron-varianten, til tross for at alle beretninger om mutasjonen er ekstremt mild. På TV-kanalen CNBC sa Bourla: «Når vi ser på data fra den virkelige verden, vil vi finne ut om omicron er godt dekket av den tredje dosen og hvor lenge. Og det andre punktet, jeg tror vi trenger en fjerde dose ”. Bourla refererte til de pågående studiene av Omicron-varianten, da den avslørte at en foreløpig studie av Pfizer var basert på en syntetisk kopi av varianten laget i laboratoriet. «Disse resultater fra den virkelige verden vil være mer nøyaktige og forventes i løpet av de neste to ukene,» sa Pfizer-sjefen. Bourla presser allerede en potensiell FJERDE boosterdose et år etter den tredje, og sier «Med omicron må vi vente og se fordi vi har så lite informasjon. Vi kan trenge det raskere.»

Relaterte artikler