Enorme prisforskjeller på strøm

black transmission towers under green sky

Det er store prisforskjeller mellom elektrisitetsprisene i Frankrike, med kjernekraft, sammenlignet med Spania eller Tyskland, med «grønn» energi. I Frankrike betaler du  nesten halvparten av prisen  i Tyskland og 25% billigere enn i Spania.

Vi har hørt i flere tiår hvor dårlig kjernekraft er og hvor god «grønn» energi er.  Nå kommer alt det gode fra grønn energi og det dårlige, veldig dårlige, kommer fra atomkraftverk. Men virkeligheten er en annen, og virkeligheten vises av tallene og dataene, uansett hvor mye tull som styrer oss og som prøver å selge oss 2030 -agendaen og prøver å overbevise oss om noe annet.

12. oktober publiserte ‘Financial Times’ en artikkel som lød som følger: «Frankrike er forpliktet til mer kjernekraft i møte med den europeiske energikrisen.» Og i tillegg til denne forpliktelsen til atomkraft, viste den en graf over prisforskjellene som eksisterte mellom et land som baserer elektrisitetsproduksjonen på kjernekraft, som Frankrike, på 70%, og andre som baserer den på grønn energi,  blant annet Tyskland og Spania. Og forskjellene er utrolige, i Frankrike betaler du for strøm nesten halvparten av prisen i Tyskland og 25% billigere enn i Spania.

Og til tross for data som disse, vil de fortsette å fortelle oss alle fordelene med såkalt grønn energi, historier om klimaendringer og hundrevis av andre historier. Men virkeligheten er at den antatte miljøismen som de vil selge oss, ikke er annet enn et rede av snyltere med lite lyst til å jobbe og heller leve på bekostning av andre. 

Fra: eldiestro.es

Relaterte artikler