Dramatisk økning i «alvorlig fattige»

man sitting at the shed beside the street

I Spania levde fire millioner mennesker i alvorlig fattigdom i 2018. Nå er det mer enn seks millioner. I følge rapporten fra Caritas og Foessa Foundation er virkningen av pandemien «ødeleggende» og mer enn 11 millioner mennesker lever nå i en situasjon med «sosial ekskludering».

På samme måte har antall husstander uten slike problemer, som utgjorde 49,3% i 2018, sunket til 41,2%. «Det har vært en glidning av de forskjellige lagene i samfunnet mot situasjoner med større usikkerhet og sosial ekskludering. En ustoppelig flukt mot et mer ulikt samfunn, der gruppen som vokser mest er de mest vanskeligstilte, heter det i rapporten. Den bruker en av seksjonene til å forklare hvorfor  «Minimum vitalinntekt»  (IMV), gitt til bare 18,6% av søkere i alvorlig fattigdom, ikke fungerer.

Minimum vitalinntekt er 470 euro (som steg med 1,8% i 2021) for en voksen person som bor alene. Dette økes med 141 euro for hver ekstra person, voksen eller mindreårig, som bor hos dem, opptil maksimalt 1034 euro per måned. For mer enn et år siden, da det ble godkjent, estimerte regjeringen antall mottakere til 2,3 millioner mennesker fra 850 000 husstander som oppfylte de forhåndsbestemte kravene. Men i dag har 799.203 mennesker fra 315.913 husstander denne støtten. Dette er bare 37 prosent av de som allerede oppfyller kriteriene for å få støtten.   Fram til september i år var det sendt inn 1.322.904 gyldige søknader (91%), hvorav 1.244.029 er behandlet. Av disse er bare 27,1% (336 933) godkjent, mens sju av ti (888 459) har blitt nektet.

Og verre kan det bli. For omtrent 26% av spanske små og mellomstore bedrifter opplever likviditetsproblemer.   Det kommer frem av septemberbarometeret til General Council of Associations of Administrative Managers of Spain. Ifølge studien innrømmer 27% av små og mellomstore bedrifter at de er etterskuddskunder, 13% betaler ikke sine kreditorer og 10% har misligholdt sine finansinstitusjoner. Kun 23% av SMB har gjenopprettet sin pre-pandemiske situasjon, og rundt 130 000 er fortsatt i teknisk insolvensbehandling, selv om de ikke er forpliktet til å begjære insolvens på grunn av insolvensmoratoriet. “Hele denne perioden uten inntekt har måttet dekkes av små og mellomstore bedrifter og selvstendig næringsdrivende ved å øke gjelden eller tømme sparepengene. Inntektene er fortsatt ikke på samme nivå som før pandemien, så gapet har ennå ikke lukket for mange selskaper.

Kilde: thecorner.eu

Relaterte artikler