«Oppvask» etter Vigo-ulykken

Mer enn 430 mennesker ble skadet, seks alvorlig, etter at en strandpromenade kollapset på O Marisquiño musikk- og  sportsfestival i Vigo, Galicia søndag 12. august. Ulykken skjedde etter midnatt da promenaden As Avenue, en treplattform støttet av betongpillarer, kollapset ut i vannet. I løpet av sekunder gikk hundrevis av unge festivalgjester med den 40 meter lange plattformen ned i vannet.  Det betegnes nærmest som et under at dette ikke gikk verre. De kaotiske scenene fortsatte da foreldrene kom for å prøve å finne sine traumatiserte barn.  Etter å ha sjekket området med termiske kameraer, bekreftet brannmenn at det ikke var døde i sjøen.

Havnemyndighetene i byen har sagt at det ikke er utført sikkerhetsinspeksjoner på strandpromenaden. «Det er ikke gjort noen sikkerhetsinspeksjoner  i havneområdet de siste årene,» sier havnemyndighetens president Enrique López Veiga. «Men med hensyn til vårt ansvar har vi gjort vedlikeholdsarbeidet, og vi ser på promenaden når vi går.»  Partido Popular klandrer Vigo rådhus for ulykken, og hevdet at det var deres jobb å vedlikeholde trepromenaden. «Jeg forstår at dette er et forferdelig tilfelle, og at rådhuset ønsker å unngå sitt ansvar, men det er krystallklart,» sa partiets talsmann López Veiga. Ifølge en avtale inngått i 1992 mellom havnemyndighetene, tolletaten og Vigo rådhus, må rådhuset «opprettholde hele strukturen i perfekt stand, enten med egne ressurser eller ved rettidig rekruttering av arbeid og tjenester» sa López Veiga. «Det er åpenbart et kommunalt ansvar,» la han til og hevdet avtalen «refererer til hele strukturen, inkludert betongpillarer – ikke bare treplattformen», som ble installert av kommunen. Kollapsen oppstod på grunn av en strukturfeil i en av betongpillarene, noe som førte til at den ga etter.

Vigo-borgmesteren Abel Caballero fra det spanske sosialistpartiet (PSOE) har avvist havnemyndighetens anklager og oppfordret PP til å gjennomgå dokumentene som vedrører plattformen til Vigo Nautical Club.  Caballero hevder at havneplanen, publisert i den offisielle statstidningen (BOE) i 2005, «tydelig sier at det kollapsede området er det nautiske idrettsområdet i havnen. Dette er ikke min mening, det er et faktum. Jeg vet ikke hvorfor en enorm betongstruktur, som ble installert 10 år før en avtale som det ikke var en del av, ble undertegnet, ville kollapse. Vi må avvente på de tekniske rapportene. Hvorfor skulle rådhuset være ansvarlig for å vedlikeholde et havneområde? «, sa han.

Dommeren som har ansvaret for å undersøke ulykken, har krevd at hele strandpromenaden holdes stengt av «sikkerhetsgrunner». I mellomtiden vil to ingeniører fra Nasjonalpolitiet forsøke å avgjøre hvorfor betongpillaren sviktet. Etterforskerne ville ikke dele sin hypoteser om hva som gikk galt, men bekreftet at «enhver betonginnretning nær sjøen, eller i dette tilfellet direkte støttet i sjøen, trenger kontinuerlig vedlikehold» og «periodisk kontroll» minst en gang hvert femte år . Slike inspeksjoner er «essensielle i et miljø som er så aggressivt som havet.»

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler