Spanske bønder protesterer

Spanske bønder demonstrerer  ​i protest mot de lave prisene på deres råvarer, og blokkerer veier med traktorene sine i en rekke deler av landet. Dette har de gjort en rekke ganger siden slutten av januar. 

(Foto: Joaquin Gomez Sastre/NurPhoto via Getty Images)

I Valencia sperret hundrevis av traktorer sentrum  langs en rute som endte utenfor sentralregjeringens delegasjon i byen. De ber myndighetene om å iverksette tiltak for å sikre at prisene de mottar for sine produkter i det minste dekker produksjonskostnadene. Det var også traktorprotester i provinsen Córdoba, der 5000 kjøretøy blokkerte motorveien til Málaga.

Samtidig holdt den spanske regjeringen møter med tillitsvalgte og sjefer fra den ledende supermarkedskjeden Mercadona. Landbruksminister Luis Planas har også hatt møter med  distribusjonskjedene Carrefour og Lidl. Planas sa at han vil be Brussel innføre forskrifter slik at ethvert landbruksprodukt som importeres til EU overholder de samme plantesanitære kontrollene som skjer innenfor EU. Bakgrunnen er import av landbruksprodukter som er sprøytet med plantevernmidler som er forbudt i EU. “Det er et legitimt krav fra sektoren som jeg støtter, og vi lukker ikke døra for noen,” sa han.

Bøndene vil også ha større landbrukssubsidier fra EU. Men det kan synes som et fåfengt ønske. Unionen må selv stramme inn etter at nettobidraget fra Storbritannia tørker inn. Det første forslaget fra Europarådet for den flerårige økonomiske rammen for EU for perioden 2021-27 inkluderer et budsjett på 1,074% av BNP for de 27 medlemslandene. Det betyr et betydelig kutt i forhold til forrige budsjett (1,16% av BNP i 2014-20) også  sammenlignet med kommisjonens forslag (1,11% av BNP) og av parlamentets (1,3% av BNP).

I tillegg reduserer det finansieringen for de viktigste sektorene, blant annet  jordbruk (-14%). På denne måten ville midlene til CAP bli kuttet til 329,3 milliarder euro: direkte utbetalinger til bønder ville bli redusert med 30 milliarder og bistand til bygdeutvikling med 24 milliarder. For å dempe den negative effekten, foreslår rådet tiltak som kapitalutvidelse for Den europeiske investeringsbanken for å mobilisere invest-eringer og innføring av en skatt på plast. For øyeblikket ser det ikke ut til at forslaget vil tilfredsstille verken de rikeste landene med Nederland, Finland og Østerrike i spissen eller de største mottakerne av midler.

Blant tiltak som vurderes for å hjelpe jordbrukssektoren med å overvinne krisen, er: En lettelse fra ett til fire år i tidsplanen som er satt for skatteinnbetalinger på EU-støtte til unge bønder (for tiden må de betale skatt på ett år) , endring av lov om samvirkeintegrasjon for å gjøre det mulig for andelslag å øke størrelsen og loven om næringskjeden for å oppnå en rettferdig fordeling av landbruksprodukter langs verdikjeden.  Og til slutt en mulig bonus i sosiale sikkerhetsbidrag for å dempe effekten budsjettinnstramningene.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler