Sult eller vaksine

I Tyskland står nå en endelig innføring av koronadiktaturet for døren. Snart vil uvaksinerte personer ikke engang lenger kunne handle på supermarkedene! Deres eneste utvei vil være stadige koronatester, som fra nå av vil være dyre

Allerede fra den 23.august blir personer som ikke oppfyller minst ett av kravene i 3G («Getestet, Genesen, Geimpft»= «testet, gjennomgått infeksjon, vaksinert»), nektet adgang til sykehus og mange andre lukkede rom. Det fører umiddelbart til en vaksinasjonstvang i et land som er kjent for sin økende fattigdom. Tyskland er egentlig et rikt land (høyt BNP), der mange pensjonister for lengst har blitt tvunget til å samle tomflasker for å overleve. 

Det er etter hvert mulig å se et mønster. Etter angivelige «lettelser» begynner man umiddelbart å skremme med den neste «bølgen», og deretter kommer det nye, drastiske innstramninger. Dette blir stadig begrunnet med de vanlige fantasitallene, som f.eks. «insidensverdiene», som man kan trekke opp av hatten etter behov. De koronatiltakene som ble vedtatt den 10.august på statsministerkonferansen i Berlin, er spesielt radikale. Vaksinasjonskritikerne får dermed definitivt tommeskruene skrudd på. Den som ikke innordner seg, vil nå bli systematisk temmet og sosialt isolert.

Normalt avholdes statsministerkonferansen bare fire ganger i året. Men etter hvert har den blitt til en slags vikarregjering, hvor Angela Merkel og hennes guvernører blir enige om alt uten innblanding fra andre. Tvangstiltakene, som er blitt vedtatt bak lukkede dører, er tøffe. Koronaregimet blir radikalt strammet til. Nye forskrifter med totalitære trekk skal nå øke presset maksimalt på dem som er kritiske til vaksinasjonene og iscenesettelsen av pandemien. Her har vanlige folk selvsagt ikke noe de skulle ha sagt. Til tross for det snakker de etablerte politikerne gjerne om en «frihetlig-demokratisk grunnordning». Men når man tar i betraktning det som nå foregår, er det her bare tale om en hul frase.

3G-kravet («Getestet, Genesen, Geimpft»= «testet, gjennomgått infeksjon, vaksinert») blir innført på sykehus, på sykehjem, i frisørsalonger, i treningsstudioer, for innendørs catering og på sports- og kulturarrangementer, altså generelt på alle offentlige møteplasser i bygninger. Det vil også bli obligatorisk testing for hotellopphold. Den første testen kreves ved ankomst. Du må deretter framlegge en ny koronatest to ganger i uken. Godkjente tester er PCR-tester som har vært gjennomført i løpet av de siste 48-timene, og antigentester som ikke er eldre enn 24 timer. Og det er fortsatt ikke alt. Nå tenker tyske politikere allerede høyt om en utvidelse av 3G-apartheiden til supermarkeder!

Nedstengning som en stadig trussel: Påskuddet for tvangstiltakene er at det angivelig bare er slik man kan forhindre en ny knallhard nedstengning. Gjennom denne trusselen blir befolkningen satt under et massivt press etter ett og et halvt år med en permanent nedstengning.  Fra den 11.oktober vil det riktignok fremdeles være gratis å få resultatet fra antigen hurtigtestene, men selve testene vil ikke lenger være uten kostnader. De uvaksinerte står altså overfor et massivt skred av utgifter. Den som ikke vil eller har råd til å betale for disse kostnadene, vil altså de facto bli ekskludert fra det offentlige livet. Man forsøker ikke engang å begrunne det på noen måte. Det er klart at det bare handler om å øke vaksinasjonspresset. 

Fra og med den 23.august må i tillegg alle vaksinerte til enhver tid bringe med seg vaksinasjonsbeviset. Slik skal innbyggerne antakeligvis nå kondisjoneres for en mulig forestående totalovervåkning i et sosialt kredittsystem. Den som ikke har noe vaksinasjonsbevis, vil bli en annenrangs borger. Dette kontrolldiktaturet er allerede kjent fra Kina: På samme måte blir man der diskriminert når man har en negativ poengsum i det sosiale kredittsystemet. For mindreårige og gravide vil testene fortsatt inntil videre være gratis. Og nå brytes til og med det siste tabuet. Det blir for tiden også åpent vurdert å innføre et 3G-krav i supermarkedene. Den som ikke underkaster seg vaksinasjonsregimet, skal altså ikke engang lenger kunne kjøpe matvarer.

Det blir i det minste vagt truet med dette. Man prøver åpenbart å skape panikk. Selvfølgelig hevdes det fortsatt at det «ikke er noen vaksinasjonsplikt» i «det beste Tyskland som vi noen gang har hatt». Men de fleste innbyggerne har naturligvis ikke råd til å gjennomføre daglige tester. Mange er, som følge av den ødeleggende tyske sosialpolitikken (Hartz IV), blitt tvunget til å samle tomflasker for å overleve. Den som ikke vil sulte i hjel, har til slutt ikke noe annet valg enn å la seg vaksinere med den eksperimentelle geninjeksjonen. Desto mer usmakelig virker da aksjonen Bratwurst gegen Impfung(Pølse som belønning for vaksinasjon). At man først ønsket å få folk til å sulte, var uansett ikke kjent da man introduserte dette billige lokkemiddelet. Og igjen blir en «konspirasjonsteori» til virkelighet. I begynnelsen av den angivelige «pandemien» ble disse radikale tiltakene bare regnet som gale menneskers dystopiske fantasier. Men nå er de blitt til bitter virkelighet. Den farmasøytiske lobbyen og globalistene vil kompromissløst presse sine mål igjennom. For å oppnå dette lar de lydige regjeringene nå masken falle.

To land «down under» har strukket fascismen enda noen hakk. New Zealands statsminister Jacinda Ardern har gått i full korona-blackout. Avisa The Guardian melder at hun har gitt ordre om total nasjonal lockdown etter ett angivelig «tilfelle av delta-varianten» registret ved PCR-test. The Guardian skriver:  New Zealand vil gå inn i en nasjonal lockdown tirsdag kveld (17. august 2021), etter å ha oppdaget ett tilfelle av Covid-19. Hele landet vil være på varslingsnivå 4 – det høyeste lockdownnivået – i minst tre dager fra midnatt, og regionene Auckland og Coromandel i fire til sju dager. New Zealand har ikke hatt en lockdown 4 på mer enn et år, og saken antas å være den første Delta-smitten i samfunnet.

Statsministeren, Jacinda Ardern, sa: “Delta har blitt kalt en gamechanger, og det er det. Det betyr at vi igjen må gå hardt og tidlig ut for å stoppe spredningen. Vi har sett hva som kan skje andre steder hvis vi ikke klarer å komme på offensiven. Vi får bare en sjanse. ” Under nivå 4 blir alle newzealendere bedt om å søke ly i ei «boble» som bare inkluderer deres nærmeste husstand eller pårørende. De kan bare forlate huset for å kjøpe mat eller medisinsk utstyr, få tilgang til medisinsk hjelp eller for sosialt distansert trening. Journalisten Dan Wotton kaller Arderns politikk for «a never ending nightmare».  I Australia fortsetter de også med streng lockdown, og Daily Mail har et intervju med en australsk kvinne som sier at hun har flyktet fra hjemlandet til Sverige for å slippe unna et land hun har begynt å hate de siste to årene.

For femte helgen på rad motsto hundretusenvis av modige franskmenn, det kan antas at 216 000 også er et ganske konservativt, lavt estimat. Og det er en patriotisk protest, med mange som viser nasjonalflagget – og likevel er det et tverrsnitt av befolkningen, som selv vanlige aviser må innrømme. Folk synger slagord for frihet, holder skilt som sier «La oss redde barna våre fra Pfizer» eller de som krever Macrons avgang. Protestene fant sted igjen i alle større og mange mindre byer. Selv i den utenlandske avdelingen i Réunion gikk folk ut på gata mot den totalitære innsatsen fra Macron -regjeringen. Den største mengden samlet seg igjen i Paris, der nasjonalsangen ble sunget med motstand. I følge mainstream deltok opptil 15 000 mennesker i denne protesten alene, men det var sannsynligvis mange flere igjen.

Kilder: wochenblick.at, steigan.no, merkur.de

Relaterte artikler