Tsjekkisk høyesterett forbyr covid-pass

Onsdag avgjorde Høyesterett i Tsjekkia at det gjeldende tiltaket som bare tillater personer som er vaksinert eller som har blitt frisk fra Covid-19 å gå inn på restauranter, klubber og hoteller er ugyldig. Rettens avgjørelse trer i kraft om sju dager.

Fra 22. november 2021 har den tsjekkiske regjeringen forbudt uvaksinerte mennesker fra de fleste lukkede ikke-essensielle steder. Uvaksinerte mennesker vil ikke lenger kunne vise et negativt Covid-testresultat for å delta på offentlige arrangementer, gå på barer og restauranter, besøke frisører, museer og lignende fasiliteter eller bruke hoteller, rapporterte ITV . Bare personer som var vaksinert eller nylig blitt frisk etter Covid kunne fortsette å delta, med unntak for ungdom i alderen 12 til 18 og personer hvis medisinske tilstand ikke tillot vaksinasjon.

– Departementet går ikke inn for å begrense denne typen etableringer i den såkalte pandemiloven, med mindre det er et teknisk tiltak, som bruk av desinfeksjon eller plassering av seter. Imidlertid kunne departementet begrense sin virksomhet bare i samsvar med folkehelsebeskyttelsesloven, bare til personer som mistenkes for å være smittet”, forklarte dommer Petr Mikeš, og la til at ikke alle kan mistenkes for en infeksjon. . Dette ville bare være tenkelig i en situasjon hvor hele Tsjekkia ble identifisert som et utbrudd.

Retten bemerket også at formålet med tiltaket i denne formen ikke kan være å tvinge innbyggere til å vaksinere seg, noe som er frivillig.  – Målet med tiltaket kan imidlertid ikke være å indirekte tvinge innbyggere til å vaksinere seg. Dette vil gjøre frivillig vaksinasjon obligatorisk gjennom et nødvaksinasjonstiltak, siden uvaksinerte mennesker ikke ville ha noe annet valg enn å vaksinere seg hvis de ønsker å leve normalt, sa dommer Mikeš.

Den 17. desember ble Petr Fiala tatt i ed som statsminister i Tsjekkia.  19. januar varslet den nye regjeringen at den vil ugyldiggjøre den tidligere regjeringens direktiv om tvangsvaksinering av helsepersonell og enkelte andre yrker. Den nyvalgte statsministeren hevdet at hans regjering ikke ønsket å «dele samfunnet ytterligere».

Relaterte artikler