Global mangel på mikrochips

tilt-shift photography of green computer motherboard

Den globale mangelen på mikrochiper har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien og ført til leveransemangel på alt fra hodetelefoner til biler.

Mangelen på mikrochiper, som tydelig har vist hvor avhengig verden er av disse små komponentene, startet allerde i begynnelsen av koronapandemien. Etterspørselen etter TV-er, spillekonsoller og elektroniske varer til hjemmekontorer skjøt i været, men nedstengte fabrikker gjorde at det ble stadig vanskeligere å møte etterspørselen. Da fabrikkene omsider åpnet igjen, ble det bestilt flere mikrochiper enn man kunne levere, noe som gjorde at etterslepet bare ble større og større.

Det er ikke bare pandemien som har ført til leveranseproblemer. I februar sørget vinterværet for at produksjonen ved flere fabrikker i Texas bremset opp som følge av storm, mens en fabrikk i Japan ble rammet av brann i mars. Det stadig mer anspente forholdet mellom USA og Kina er også en del av forklaringen. I august i fjor la USA ned forbud mot at utenlandske selskaper som bruker amerikansk teknologi, får selge til den kinesiske teknologigiganten Huawei. Forbudet ble begrunnet med spionasjeanklager mot selskapet. Huawei svarte med å spare på mikrochiper, og andre selskap fulgte etter. Det bremset leveransene ytterligere. EU har uttrykt misnøye med utsikten til at USA vil bringe proteksjonistisk industriell støtte til brikke- og halvlederindustrien. Samtidig er imidlertid EU på trappene med lignende tiltak for å sikre bilindustrien tilgang til de nødvendige komponentene som hele verden mangler akkurat nå.

Bilindustrien er blant dem som er hardest rammet, og mange produsenter har produsert færre biler som følge av mangelen. Da bilprodusentene bremset produksjonen i begynnelsen av pandemien, valgte mange av mikrochip-produsentene å levere til andre industrier. Nå sliter flere bilprodusenter, blant dem Volkswagen og Volvo med å få fatt i nok mikrochiper. Både Honda og Volkswagen sier at brikkekrisen har bremset produksjonen, spesielt i USA.  Andre store bilprodusenter som Ford, Fiat, General Motors og Nissan har også kunngjort at de er i trøbbel på grunn av chipmangel.

Selv om telefonprodusenter har vært relativt skånet hittil fordi de har hatt mye mikrochiper på lager, begynner også de å merke mangelen på tilbud. Apple-sjef Tim Cook har varslet   at mangelen framover kommer til å ramme produksjonen av iPad og iPhone. Mindre produsenter er ventet å bli enda hardere rammet, anslår analytikere.  Apple har utsatt lanseringen av flere iPhones. Spillekonsoller som PlayStation og Xbox sliter også med mangel på leveranser og de siste spillkonsollene fra Xbox og Playstation blir utsolgt så snart de blir annonsert.

Flere regjeringer satser nå stort på å få gjenopprettet tilbudet av mikrochiper. I Sør-Korea investerer regjeringen flere hundre milliarder dollar i å bli en storprodusent av de viktige delene. I USA har Senatet stemt gjennom en subsidiepakke på over 50 milliarder dollar til produksjonstøtte. EU vil også øke produksjonen kraftig og satser på å doble sin andel av den globale produksjonskapasiteten innen 2030. Verden gjør seg således mindre avhengig av Kina.

Men fabrikker kan ikke åpne over natten, og prosessen som ligger bak produksjonen av mikrochip er avansert. – Det å bygge opp ny kapasitet, tar tid. For en ny fabrikk, mer enn to og et halvt år, sier Ondrej Burkacky, som jobber med mikrochiper i McKinsey.   “Halvlederprodusenter jobber hardt for å fylle hullene i tilbudet, men det vil ta tid før investeringer kan oversettes til et større tilbud. Dette betyr at mangelen kan fortsette i flere måneder og muligens til og med 2022, sier Peter Richardson, fra analyseselskapet Counterpoint, til BBC.

Kilder: ing.dk og ntb

Relaterte artikler