Barer og restauranter innendørs sprer covid

people in restaurant

En ny studie fra den spanske regionen Navarra viser et klart mønster:  Barer og restauranter åpner. Det går to uker. Coronavirusinfeksjoner går opp. De lukker igjen. Antall nye saker faller. Inntil de åpner igjen. 

Den epidemiologiske kurven i den nordlige spanske regionen Navarra har fulgt dette mønsteret siden høsten, stigende og fallende i takt med begrensningene som ble innført av de lokale myndighetene . Det ifølge en analyse av dataene som er samlet av den regionale regjeringen.   Regionen stengte mat- og drikkevirksomhetene for første gang den 22. oktober, da det var 1058 positive tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Toppen av denne bølgen ankom 10 dager senere, 1. november, med  1142. Fra det tidspunktet begynte tallet å falle. Barer og restauranter åpnet igjen 17. desember, da det var en forekomst på 188,9 tilfeller per 100 000, et nivå som holdt seg stabilt praktisk talt to uker før det steg kraftig igjen.

Den regionale regjeringen valgte å stenge barer og restauranter på nytt 23. januar, da sakene hadde nådd 444,8 per 100 000 innbyggere. Og nok en gang, åtte dager senere, begynte tallene å falle.  En ny gjenåpning fant sted 26. februar, med en forekomst på 127. Tallet  fortsatte å falle til 10. mars, to uker senere, før den begynte å øke igjen. Den siste stengningen av innendørsområdene var 1. april med en forekomst på 305,1. Denne gangen tok det litt lenger tid: 17 dager, før det igjen falt. Alle disse trendene speiler praktisk talt tiden slike begrensninger anses å ta før de gjenspeiles i statistikken. 

Av alle tiltakene som brukes for å stoppe spredningen av Covid-19, er det ett som har fått mer og mer støtte når det gjelder effektivitet, en grense for innendørs aktiviteter. Det tidlige rådet om at coronavirus ikke kunne spre seg gjennom luften er for lengst revidert. Nå vet vi at dette er den viktigste infeksjonsveien , og at overføring kan reduseres sterkt når sosiale interaksjoner skjer i friskluft. Stadig mer forskning støtter disse funnene. En studie publisert i helsefagboken Gaceta Sanitaria i april reviderte de internasjonale studiene om spisestedets rolle når det gjelder overføring av viruset. Konklusjonene var klare: “Det er stor konsistens i litteraturen som peker på at stenging av mat- og drikkesteder er et av de mest effektive tiltakene for å redusere forekomsten og dødeligheten av Covid-19. I tillegg pekes det på noen tiltak, som begrensninger på kapasitet og ventilasjon, som aspekter å overvåke når disse etablissementene åpnes igjen. ”

AV. TOM BJØRNØ

Relaterte artikler