Stanset våpensending fra Iran

black semi automatic pistol on black textile

Den amerikanske marinen kunngjorde søndag at den beslagla en våpensending med tusenvis av angrepsvåpen, maskingevær og snikskytterrifler skjult om bord på et skip i Arabiahavet, tilsynelatende på vei til Jemen for å støtte landets Houthi-opprørere.

En amerikansk forsvarsmedarbeider fortalte Associated Press at Marinens første etterforskning fant at fartøyet kom fra Iran, og igjen linket Den islamske republikk til å bevæpne Houthis til tross for FNs våpenembargo. Irans utsending til FN svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar, selv om Teheran tidligere har nektet for at de gir opprørerne våpen.   Beslaget, en av flere midt i den lange krigen i Jemen, kommer når USA og andre prøver å få slutt på en konflikt som skapte en av verdens verste humanitære katastrofer. Våpenforsendelsen, beskrevet som betydelig, viser at krigen fremdeles kan vare lenge.  

Beslaget omfatter nesten 3000 kinesiske type 56-rifler, en variant av Kalashnikov. I tilegg til  hundrevis av andre tunge maskingeværer og snikskytterrifler, og dusinvis av avanserte, russiskproduserte antitankstyrte raketter. Forsendelsene inkluderte også flere hundre rakettdrevne granatkastere og optiske hjelpemidler for våpen.  Den amerikanske marinen identifiserte ikke hvor våpnene stammer fra, og heller ikke hvor de skal. Imidlertid sa en amerikansk forsvarstjenestemann at våpnene lignet de fra andre forsendelser som var forbudt og på vei mot houthiene.  Basert på intervjuer med mannskapet og materiale som ble undersøkt om bord, fant marinen at fartøyet kom fra Iran, sa tjenestemannen, som snakket på betingelse av anonymitet for å diskutere den pågående etterforskningen.  Siden 2015 har FNs sikkerhetsråd innført våpenembargo mot houthiene. Til tross for dette advarer FN-eksperter om»en økende mengde bevis antyder at enkeltpersoner eller enheter i Den islamske republikken Iran leverer betydelige mengder våpen og komponenter til houthierne.»

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler