Gjelden øker og øker

EUs medlemsland får stadig mer i statsgjeld, og gjelden utgjør nå hele 93 prosent av landenes samlede brutto nasjonal produkt.

Hellas og Italia topper lista over land med mest gjeld i forhold til BNP. For Hellas’ del tilsvarer gjelden nå 209 prosent av BNP, mens den for Italias del utgjør 160 prosent, viser en oversikt fra Eurostat. Minst gjeld i forhold til BNP er det Estland som har, med 18 prosent.

Mange EU-land tok opp store lån da korona pandemien rammet i fjor, og den samlede stats gjelden i unionen er nå på samme nivå som den var på begynnelsen av 2000-tallet. Gjelden har økt mest på Kypros og i Hellas, med henholdsvis 29,5 og 28,6 prosent poeng i første kvartal i år, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Spanias statsgjeld har økt med 26,2 prosent poeng, Italias med 22,1 og Portugals med 18 prosent poeng, ifølge Eurostat. Statsgjelden har økt minst i Irland, bare med 1,7 prosent poeng. Sverige kommer også godt ut med en økning på 4,5 prosent poeng, og landets statsgjeld utgjør nå drøyt 40 prosent av BNP.

Kilde: Eurostat

Relaterte artikler