Kan forårsake skadelige bivirkninger

person wearing silver link bracelet watch

Forskere i to land har bekreftet at  AstraZenecas Wuhan coronavirus (COVID-19) vaksine kan forårsake skadelige bivirkninger. Funnene kom etter at flere land midlertidig stoppet bruken av denne vaksinen i sine vaksineringskampanjer etter rapporter om blodpropp. Likevel har helsemyndighetene insistert på vaksinens sikkerhet og bemerket at vaksinasjoner bør fortsette.

Forskere ved Nord-Tysklands Greifswald universitetssykehus sa 19. mars at de oppdaget hvordan AstraZeneca-vaksinen kunne forårsake blodpropp og hjernetrombose. Teamet, ledet av Andreas Greinacher, sa i en uttalelse at den svensk-britiske legemiddelprodusentens vaksine kan føre til overaktivering av blodplater eller trombocytter i noen tilfeller. Overdreven trombocyttaktivitet kan føre til dannelse av blodpropp i blodkar, og blokkerer regelmessig blodstrøm. Forskerne fant at antistoffer stimulert av AstraZenecas vaksine utløser blodplater til å koagulere, på samme måte som når sår leges. De sa også at vaksinasjonen aktiverte en mekanisme som fikk disse blodproppene til å danne seg i hjernen til noen pasienter.  I følge en  NPR- rapport datert 21. mars, så Greinacher og teamet hans på 13 tilfeller av cerebrale blodpropper som skjedde i Tyskland innen fire til 16 dager etter mottak av AstraZeneca-vaksinen. Av de 13 tilfellene var 12 av dem kvinner og nesten alle berørte var under 55 år. Teamet klarte å isolere og identifisere de spesifikke antistoffene som fikk blodplatene til å bli overaktive.

Som vi vet gjennomførte forskere i Norge ledet av overlege i Oslo universitetssykehus Dr. Pål André Holme en undersøkelse av tre tilfeller av blodpropp som ble rapportert. De tre tilfellene skjedde hos helsearbeidere under 50 år. I en tale til den norske avisen VG sa overlegen at han er trygg på at teamet hans hadde identifisert antistoffer som var ansvarlige for blodproppene som ble utløst av vaksinasjonen. «Vår teori er at dette er en sterk immunrespons som mest sannsynlig kommer etter vaksinen,» sa Holme. Han la til at «det er ingen andre ting enn vaksinen som kan forklare denne immunresponsen.» Holme sa  videre: «Jeg er ganske sikker på at det er antistoffene som er årsaken til koagulering, og jeg ser ingen annen grunn enn at det er vaksinen som forårsaker den.»

 Men til tross for Greinacher og Holmes funn, har helsemyndighetene i Europa ennå ikke blitt overtalt til å stanse bruken av vaksinen. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) sa i en uttalelse fra 19. mars at fordelene ved å få AstraZeneca-vaksinen «fremdeles oppveier risikoen.» Uttalelsen skisserte også funnene til EMAs farmakovigilans risikovurderingsutvalg under det ekstraordinære møtet 18. mars. Komiteen konkluderte med at vaksinens fordeler oppveide den påståtte risikoen, og at den manglet en tilknytning med en økning i blodpropp for de som fikk den. Videre bekreftet det at det ikke er noe bevis på et problem «relatert til spesifikke batcher av vaksinen eller til bestemte produksjonssteder.» Tre dager før den europeiske regulatoren offentliggjorde sine funn, forsvarte EMAs administrerende direktør Emer Cooke AstraZeneca-vaksinen . Hun kommenterte at «det er ingen indikasjoner på at vaksinasjon har forårsaket disse alvorlige forholdene» under en pressekonferanse 16. mars. «En slik situasjon er ikke uventet når du vaksinerer millioner av mennesker,» fortsatte Cooke.

The World Health Organization (WHO) har også forsvart sikkerheten rundt Astrazeneca vaksinen. Under en pressekonferanse 15. mars sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus at det globale helseorganet «er i nær kontakt med [EMA]» og har «gjennomgått tilgjengelige sikkerhetsdata» .  «Dette betyr ikke nødvendigvis at disse uønskede hendelsene er knyttet til vaksinen, men det er rutinemessig praksis å undersøke dem – og det viser at vaksineovervåkingssystemet fungerer og effektive kontroller er på plass,» sa han.  Under den samme pressekonferansen kommenterte WHOs sjefforsker Soumya Swaminathan at det er best for land å fortsette vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. «Vi ønsker ikke at folk skal få panikk, og vi vil foreløpig anbefale at land fortsetter å vaksinere med AstraZeneca,» sa hun. Sjefforskeren la til at det kunne forventes noen hendelser med blodpropp i befolkningen generelt. ”Så langt finner vi ikke en sammenheng mellom disse hendelsene og vaksinen. Dette er fordi hastighetene som disse hendelsene har skjedd i den vaksinerte gruppen er mindre enn hva du forventer i befolkningen generelt, «sa Swaminathan.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler