Katastrofalt for arbeidslivet

workers on wall painting

Preget av coronavirusets helse- og økonomiske krise, var 2020 katastrofalt for det spanske arbeidsmarkedet. Arbeidsdepartementet pekte tirsdag på «pandemiens innvirkning på økonomisk aktivitet» som årsak til de dårlige sysselsettingsdataene for desember, en tradisjonelt god måned for arbeidsmarkedet. Totalt sett var 2020 et forferdelig år for sysselsettingen og ble avsluttet med 724,532 flere arbeidsledige enn i fjor, opp til totalt 3.888.137 mennesker telles i ledighetskøen etter å ha registrert 36,825 flere arbeidsledige i en unormal desember.  

Økningen i arbeidsledigheten i fjor på grunn av av koronaviruskrisen brøt med syv år med tilbakegang i ledigheten og markerte det verste tallet siden 2009, midt i finanskrisen   da ledigheten økte med 800 000 mennesker. Til tross for dette dystre scenariet understreket departementet ledet av Yolanda Díaz i notatet som ble sendt til media at økningen i arbeidsledigheten i fjerde kvartal var nesten syv ganger mindre enn i den første bølgen av pandemien. 

«Et forferdelig år er slutt. Den harde virkeligheten til et kvalt næringsliv. Et år med pandemi med mer arbeidsledighet og færre selskaper.  – Et av de verste årene vi noen gang har hatt. Dempet av mekanismene som er blitt på plass, ”oppsummerer Lorenzo Amor, president for ATA. «Mer enn 750 000 mennesker har sett sin jobb forsvinne eller er i ERTE, det er 350 000 selvstendig næringsdrivende som  har funnet det nødvendig å avslutte aktiviteten.» «Det er mekanismer som har forhindret ytterligere ødeleggelse. Et veldig vanskelig første kvartal venter på oss, med en tredje bølge som vi allerede har her, la Amor til.

Hvis vi bryter ned tallene, ser vi at arbeidsledigheten blant unge under 25 år har skutt opp til 47,1% i 2020, med 116 291 flere arbeidsledige enn i 2019, mens den for personer over 25 år økte med 608 241 arbeidsledige (+ 20,8%). Av de 724.532 nye arbeidsledige ved årets slutt, kom 506084 fra tjenestesektoren, 92872 fra gruppen uten tidligere sysselsetting, 44133 fra bygg, 41178 fra landbruk og 40265 fra industri. 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler