Spania ber om lettelser i reiserestriksjoner

Kartet over reisebegrensninger som påvirker Spania, blir stadig rødere. Over 100 land, inkludert noen europeiske, har begrenset innreise fra Spania eller har helt forbudt reiseforbindelser med landet  på grunn av coronavirus-situasjonen. Ytterligere 65 har innført avskrekkende midler som karantene og PCR-tester.

Spania topper for tiden listen over restriksjoner på mobilitet i Europa – bare Romania og Malta har lignende begrensninger. De spanske diplomatene er klar over virkningen av slike tiltak for turisme, næringsliv og til slutt landets omdømme, og prøver å få EU og de største landene til å lette på disse forholdene. Men til tross for regjeringens anstrengelser for å få utenlandske tjenestemenn til å skille mellom de forskjellige regionene i Spania, der smitten av  koronaviruset varierer betydelig, betraktes hele landet som en risikosone i Tyskland – inkludert Kanariøyene, som ligger utenfor kysten av Vest-Afrika, der pandemien har hatt liten innvirkning.

Danmark tillater bare reiser som er strengt nødvendige, noe turisme ikke er. Belgia har kun holdt Tenerife utenfor sin røde liste, mens Storbritannia, det viktigste landet for  besøkende til Spania før pandemien, innførte  karantene for alle som kommer fra Spania, uansett. De siste dataene peker på en forekomst av 216 tilfeller pr 100.000 mennesker, en tall som gjør det vanskelig å overbevise andre land om å lette på restriksjonene.   Turismen bidrar med mer enn 12% av det spanske bruttonasjonalproduktet (BNP).  

Spanske myndigheter har kommet med tre forespørsler til EU-kommisjonen. Den første er at reiseanbefalinger skiller mellom Spanias forskjellige regioner. Det andre er at spanske infeksjonstall skal suppleres med andre relevante indikatorer som dødsfall og intensivkapasitet. Den tredje er at antall utførte coronavirus-tester skal inkluderes i kriteriene for å avgjøre om et område har høy  eller lav risiko. Disse forespørslene ble delvis oppfylt i forrige uke. Irritert over de ensidige tiltakene tatt av medlemslandene, ga Kommisjonen  ​​ut en uttalelse med et forslag til enhetlige kriterier for å begrense fri bevegelse. Forslaget inkluderer «felles kriterier og terskler for medlemslandene når de skal avgjøre om de skal innføre reisebegrensninger.» Det ber også stater om å «vurdere prosentandelen av positive tester fra alle Covid-19-tester utført i et gitt område i løpet av en syv-dagers periode.»  I uttalelsen heter det også at reisende som kommer fra høyrisikosoner bør «enten gjennomgå karantene ELLER gjennomgå en Covid-19-test etter ankomst – Covid-19-testing er det foretrukne alternativet.» 

Men antall infeksjoner pr 100.000 er fortsatt hovedkriteriene for å bestemme et områdes risikonivå, og Brussel anbefaling er ingen garanti for at medlemslandene vil følge retningslinjene. Grenseforvaltning er fortsatt et nasjonalt spørsmål, og derfor prøver Spania samtidig å ha direkte kontakt med de viktigste landene for turismen, nemlig Storbritannia og Tyskland.  Sistnevnte pålegger hvert land den samme regelen, og krever selvisolasjon for alle som kommer fra et territorium med over 50 tilfeller for hver 100.000 mennesker.  Norge har som kjent 20…  

Diplomatiske kilder fra begge land med kunnskap om situasjonen sier at de er klar over Spanias ønske om å begrense reisereglene – for eksempel ved å lette begrensningene mot Kanariøyene, der Covid-19 har hatt liten innvirkning og som er sterkt avhengig av turisme. Men de samme kildene unngikk å skape forventninger til en kommende endring av kriterier. Forskjellige regler avhengig av destinasjon kan gjøre reiser fra Spania forvirrende . Hellas ber for øyeblikket om en PCR-test, og Østerrike tilbyr et valg mellom en 10-dagers karantene og en PCR. Frankrike og Portugal, som deler grenser med Spania, har ikke innført restriksjoner til nå. Franske myndigheter ber bare reisende om å signere et dokument som sier at de ikke har koronavirus symptomer.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler