Er det for sent for Sverige?

Kriminalitet i Sverige – Utbrente biler, bomber, skyting
Utbrente biler, bomber, skyting og annen kriminalitet har blitt en del av hverdagen mange steder i Sverige. (Foto: BJORN LARSSON ROSVALL/AFP via Getty Images)

Svenskene begynner nå for alvor å innse hva de har stelt til i sin egen nasjon. I en avis trekkes det en parallell til et av verdens desidert verste og mest utrygge land: Afghanistan. Hvor ille kan det egentlig bli fremover?

Skuddveksling og bomber har blitt dagligdagse. Det rapporteres om mishandling, overfall, ran, voldtekter og andre forbrytelser. Utryggheten i befolkningen vokser med rekordfart. Sverige er et land med massive problemer, det snakkes til og med om en “failed state”.  Vi liker å tenke på Sverige som et særtilfelle, men Norge og Vest-Europa er bærere av den samme «skyve problemene foran seg»-politikk. Sverige viser oss konsekvensene. Et land som er i ferd med å falle fra hverandre. Vanlige mennesker  tør ikke gå ut, av frykt for ran og vold. Politiet kommer til kort, og de kommer etter at folk er blitt skadet. Det i seg selv understreker politiets maktesløshet. For hvert drap og hver eksplosjon skrus Sverige lenger og lenger ned.

Politiet sier de er sterkt bekymret over økende voldskriminalitet blant barn helt ned i 11-12-årsalderen. Politiregionen Midt-Sverige, som inkluderer de tre svenske fylkene Gävleborg, Västmanland og Uppsala, har hittil i år opplevd 44 skyteepisoder. Tre av dem har hatt dødelig utgang, og 18 personer er såret. – Skyteepisodene begynte i storbyene, men har nå spredd seg til hele landet, sier politisjefen i regionen. Regionen har også opplevd en rekke tilfeller der det har vært brukt sprengladninger og en generell økning i antallet grove forbrytelser det siste året. Antallet anmeldte voldsforbrytelser, der den mistenkte gjerningspersonen er under 15 år gammel, har den siste tide økt kraftig i Sverige. Politiet vil også øke samarbeidet med svensk sikkerhetspoliti (Säpo) og det svenske forsvaret, blant annet for å øke sin egen kunnskap om sprengladninger.

 I Sverige har man i mange miljøer lenge fortrengt problemene og fornektet virkeligheten. Den som har våget å omtale «elefanten i rommet» har blitt skjelt ut for «rasisme» osv. Dette har vært et tabu.  Men til slutt kan man ikke fjerne seg fra virkeligheten lenger. Nå tar til og med de «politisk korrekte» mediene bladet fra munnen. Virkeligheten er blitt for åpenbar og for grotesk til at den kan legges lokk på. Nå rapporteres det sjokkartet om kaoset, dag for dag, også i landets største aviser.  Også  i Norge har Sverige og såkalte svenske tilstander vært et tema. Alle husker vel hvordan Sylvi Listhaug ble hånet for sine uttalelser. 

Malmö er en av de mest voldsherjede byene i Sverige og har opplevd hele 38 skyteepisoder med dødelig utfall de siste åtte årene. Alle har de hatt utspring i byens gjengmiljøer, og bare seks av dem er oppklart, skriver Aftonbladet. – Det er forkastelig, og vi må bli bedre. Vi må få slutt på skyting og eksplosjoner. Og vi må lykkes bedre med å oppklare sakene, slik at folk får følelsen av at vi lykkes og bryr oss, sier politietterforsker og ekspert på grov organisert kriminalitet, Gunnar Appelgren, til avisen.

I en artikkel i avisen «Världen i dag»  går man lenger enn noen gang tidligere, og trekker sammenligninger med et av verdens absolutt verste land, Afghanistan. «Henrik Häggström, analytiker på Försvarshögskolan, menar att man ”får nog gå så långt som till Afghanistan för att hitta en liknande situation som den i Sverige och då är det naturligtvis per capita räknat”. Han talar om att det är en ”exceptionellt svår situation” där Sverige sticker ut, ”inte bara i Europa utan internationellt”, skriver Världen i dag i sin nokså oppsiktsvekkende artikkel. Man peker på at Afghanistan er et land folk flykter fra fordi det er så farlig å oppholde seg der. Og som svenske myndigheter mener det neppe er tilrådelig å sende mennesker tilbake til.

 Det tas  et sviende oppgjør med de politikerne som har styrt landet de seneste tiårene. Deres lederskap har ifølge avisen vært under enhver kritikk, om man kan snakke om «lederskap» i det hele tatt. «Många olika beslut har samverkat negativt. Migrationsöverenskommelsen 2011, kaoset 2015 och en alltför oreglerad arbetskraftsinvandring har tillsammans skapat skuggsamhällen, utanförskapsområden och öppnat möjligheter för kriminella att utnyttja våra system, för att ta några exempel.  Men problemet är inte bara naiva och ogenomtänkta beslut; ett annat problem är bristen på beslut», skriver avisen.

Det danske politiets grensekontroll av reisende fra Sverige til Danmark startet i går tirsdag. Politiet sjekker biler, tog og ferjer med mål om å få tak i kriminelle. Danmark varslet Sverige og EU-kommisjonen i oktober om tiltaket, som innføres for å hindre kriminelle bander i å bevege seg fritt over grensene. Tiltaket skal i første omgang vare i seks måneder.

Grensekontrollene skjer i kjølvannet av en rekke eksplosjoner i og i området rundt København, blant annet bombeeksplosjonen ved Skattestyrelsen 6. august. Politiet mener at eksplosjonen ble utført av kriminelle som hadde reist over grensen fra Sverige til Danmark. Øresund-brua går mellom København og Malmö. Kontrollene foregår på Øresundstoget, på Øresundsbroen og i havner med ferjetrafikk i Helsingør, Frederikshavn, Grenaa og Rønne.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler