Benidorm: Vil hjelpe 60 arbeidsledige

Byrådet i Benidorm har bedt Generalitat Valenciana om et tilskudd på rundt 700 000 euro i arbeidsmarkedstiltak for å ansette 60 arbeidsledige over 30 år i forbindelse med skadevirkningene fra Covid-19. Rådet  for sysselsetting og lokal utvikling, Mónica Gómez, har rapportert at “dette tilskuddet som er blitt søkt om, faller innenfor rammen av ECOVD2020-programmet, lansert av LABORA i koordinering med Valencias byrå for sikkerhet og beredskap (AVSRE) og finansiert av gjennom Det europeiske sosiale fondet ”. Det kommunale forslaget er «å ansette 60 personer til å gjennomføre tiltak som tar sikte på å forebygge, begrense, lindre eller dempe effekten av Covid-19 i Benidorm kommune, for eksempel ved å gi støtte til utdanningssentre, barnehager og opplæringssentre eller i kulturelle og sportslige arrangementer; eller støtte overholdelse av forebyggende tiltak i blant annet kommunale anlegg og offentlige rom ”. Kontraktene vil være i en periode på seks måneder. Byrådets prognose er at de innleide etter det kan komme i egen inntekt på slutten av året.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler