Barn er langt mindre smittefarlige

group of children pulling brown rope

Barn og unge som deltok i 22 sommerleirer i Barcelona-området de siste månedene, har vist seg å  opptil seks ganger  lavere smitteoverføring enn for befolkningen generelt,  melder «El Pais».

Det er den foreløpige konklusjonen av den største studien så langt som er utført om overføringsdynamikken til SARS-CoV-2 blant mindreårige. Forskningen ble utført av et team fra Sant Joan de Déu barnesykehus i Barcelona. Forfatterne av studien valgte sommerleirer på bakgrunn av at de er «miljøer som kan sammenlignes med eller ligner på skolene.» Det er imidlertid forskjeller, påpekte forskerne. Det viktigste av disse er at praktisk talt alle sommerleirenes aktiviteter vanligvis blir utført i friluft, i motsetning til vanlige skoleklasser, og gruppene var begrenset til maksimalt 10 barn, i stedet for klassestørrelsene på 20 som har blitt etablert for det kommende skoleåret.

I fem uker sporet studien mer enn 1 900 mennesker, inkludert barn og monitorer, på 22 sommerskoler i Barcelona-området, i et urbant miljø.  Hver uke reiste  en gruppe sykehuspersonell  til leirene og tok spyttprøver for en PCR-test. Denne typen screening var en av nyhetene i studien, gitt at den vanligvis gjøres via en nesepinne. Et annet betydelig funn er at barn under 12 år har samme overføringskapasitet som de mellom 13 og 17 år.  I løpet av de fem ukene etterforskningen varte, ble det oppdaget 39  smittesakersaker, hvorav 30 ble funnet hos barn, opplyser  forskerleder Iolanda Jordan. ”Disse barna hadde 253 kontakter, som var gutter og jenter fra deres respektive  grupper. Fra disse var det bare 12 overføringer, som er 4,7% og en R-reproduksjonsgrad på 0,3. Dette er et lavt R-tall, seks ganger lavere enn det vi har funnet blant befolkningen generelt, som varierer fra 1,7 til 2, ”la Jordan til, med referanse til de samme nabolagene der sommerleirene fant sted.

 Forfatterne av studien påpekte at de oppdaget en direkte sammenheng mellom forekomsten i befolkningen generelt og smittetilfellene som ble funnet  på sommerskolene» som ble holdt i de samme områdene. «Dette får oss til å tro at sommerskolenes rolle i overføringen av viruset virkelig var lav,» forklarte de.  “ -Disse dataene gir oss noen ledetråder før skolens gjenåpning ,” forklarte Jordan. «Hvis vi gjør ting med i en serie strategier, vil effekten av å åpne skoler sannsynligvis være lav på virusets generelle forekomst, og vi vil kunne åpne dem trygt og med overføringshastigheter som er så lave som mulig,» la hun til.   De viktigste av disse strategiene er de såkalte “boblene” – der klasser ikke blandes og barn ikke gjør aktiviteter med studenter utenfor disse gruppene – og håndvask. I det tidligere tilfellet har disse lukkede gruppene ikke bare «bidratt til å holde disse overføringshastighetene lave,» men har også, når en sak er blitt oppdaget, lagt til rette for «sporing av kontakter» og etablering av » en mer selektive karantene .»

Manel de Castillo, direktør for Sant Joan de Déu sykehus, sa at «studien er trolig den viktigste på internasjonalt nivå, som har mobilisert mer enn 60 personer i løpet av disse månedene.» Han understreket også “innsatsen som er gjort” for å komme med disse foreløpige resultatene i forkant av skoleåret i Spania for å undersøke utfordringene ved gjenåpning av klasserom. Resultatene fra denne undersøkelsen, la han til, er allerede blitt presentert for Verdens helseorganisasjon (WHO) og European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Studien er en del av Kids Corona-plattformen, som i flere måneder har forsøkt å belyse hvilken innvirkning coronavirus-pandemien har på barn og hvilken rolle denne aldersgruppen har på dynamikken i koronavirusoverføringer . I juni kom resultatene av den første hjemmestudien, der vi så at i familier der en av eller begge foreldrene hadde hatt Covid, ble barn smittet i samme proporsjoner som de voksne, selv om infeksjonene i disse tilfellene var mye mildere. 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler