Taper coronaviruset styrke?

Om man ser på data fra coronavirus-epidemien i Spania og deler den i to blokker – den første fra starten i februar og fram til 21. juni, da lockdownen var slutt , og den andre fra 21. juni og frem til nå, er det store forskjeller ute og går. Det gjelder alderen til de som blir smittet, områdene som er hardest rammet og ikke minst dødsraten, som er helt forskjellig . Dette er oppnådd takket være å isolasjon av de smittede og overvåkning av mistenkte tilfeller. Noen spør seg om viruset har blitt mindre farlig. Den siste tidens nye hopp i antall smittede kan snu denne trenden. Også dødstallene begynner nå å øke igjen. Antallet ofre fra Covid-19 den siste uken ligger på 131, et tall som er 11 ganger høyere enn det som ble rapportert for bare en måned siden.

Dødsraten: Etter at regjeringens  «den nye normaliteten»ble innført etter innlåsning og senere normalisering i faser, har vi sett en endring i virusets dødelighet. Antall dødsofre per 100 infeksjoner bekreftet via en PCR-test, var til å begynne med 9.07. Nesten to måneder senere har denne prosentandelen falt til 0,31, dvs et fall på 96%. Når man tar hensyn til at det ikke er påvist mutasjoner av viruset som vil rettferdiggjøre et slikt fall, må andre faktorer forklare denne nedgangen. Først og fremst blir flere tilfeller diagnostisert, noe som øker nevneren i brøkutregningen. Men de positive tilfellene som blir oppdaget nå, er mindre alvorlige, mest sannsynlig fordi gjennomsnittsalderen har falt. Og det er en tredje faktor:  Helsesystemet er ikke overbelastet , dermed er den beste pleien  vært tilgjengelig for alle som har Covid-19 , og man  unngår dødsfall på grunn av manglende evne til å behandle alle under best mulig forhold. Dette er det som mistenkes å ha skjedd med beboere i eldreboliger i regioner som Madrid, som ikke ble sendt til sykehus for behandling på grunn av at de ble overfylte.   Dødsraten varierer sterkt mellom regioner gitt kombinasjonen av nevnte faktorer.  Fram til 21. juni, varierte raten fra 6,71% på Kanariøyene til 17,27% i Extremadura, en faktor på praktisk talt en til tre. Fra den nye normaliteten fra 0,12% i Navarra til 0,93% i Castilla y León, en faktor på én til ni, selv om antallet i dette tilfellet er marginalt og et utbrudd i f.eks  et helsestasjonssenter eller en eldrebolig kan betyr en stor forskjell, gitt at beboerne er i en mer sårbar situasjon enn for eksempel landbruksarbeidere eller unge som blir smittet på fest eller nattklubb .

Regioner: Aragón er den eneste av Spanias 19 regioner som overvåkes spesielt.  Her har antall smittede vokst siden 21. juni, da Spanias avskalingsfaser ble avsluttet.  Tenker man seg denne datoen sammenliknet med dagens situasjon, har viruset laget to ganske forskjellige kart over Spania.  21. juni var gjennomsnittet over Spania 524 saker per 100 000 innbyggere. Øverst på listen var La Rioja, en liten region som så et stort utbrudd i begynnelsen av pandemien, med 1 285 tilfeller per 100 000 innbyggere. Det ble fulgt av Madrid (1 069), Castilla y León (959), Catalonia (790) og Castilla-La Mancha (749). Gjennom de to månedene som fulgte,  falt gjennomsnittsraten for nye infeksjoner i Spania til 194, basert på rapporten som ble utgitt 13. august. Dette parameteret falt for alle regioner og byer, bortsett fra Aragón, som gikk fra 450 til 1 055 – dvs at tallet doblet seg på mindre enn to måneder. Andre steder med høye smittetall var  Catalonia (394), etterfulgt av Navarre (369) og Baskerland (285). Castilla y León og Castilla-La Mancha var under det spanske gjennomsnittet, og nederst på listen var Galicia (53), Kanariøyene (37), Asturias (32) og Ceuta (syv).

Alder: I «den nye normaliteten» blir flere unge smittet med koronaviruset. Rapportene som er produsert av instituttet Carlos III, som inkluderer diagnoser fra alle metoder, og ikke bare PCR-tester, bekrefter et betydelig fall i gjennomsnittsalderen for nye positive. For eksempel viste rapporten som ble gitt ut 3. april av forskningsinstituttet at  gjennomsnittsalderen til de som ble diagnostisert var mellom 50 og 59. Imidlertid viser den siste rapporten, som ble publisert 6. august, at gjennomsnittet var sunket til aldersklassen 30 til 39 år. Den spanske helseminister Salvador Illa sa nylig at gjennomsnittsalderen for nye smittsaker er 40, mens den var over 60 år under toppen av pandemien.

Sykehusinnleggelser: I tråd med fallet i alvorlighetsgraden av tilfeller som blir oppdaget i «den nye normaliteten», er antallet personer som trenger sykehusinnleggelse kraftig redusert. Siden starten av epidemien fram til 21. juni var gjennomsnittet i Spania 50% av tilfellene. Dette var veldig høyt, men forklares med at de fleste tilfeller under den verste delen av epidemien i Spania gikk direkte til legevakten. Nå ligger imidlertid gjennomsnittet på 4,5% grunnet at mange asymptomatiske tilfeller blir oppdaget, sammen med den lavere gjennomsnittsalderen, er som igjen fører til at viruset er mindre alvorlige.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler