Bøter fra 60 til 100 euro

Maksimum bot for å ikke ha maske i Valenciaregionen er 100 euro. Dette ligger i   lovutkastet som blir godkjent av regionsmyndighetene i dag.   Dokumentet oppretter det spesifikke sanksjonsregimet mot brudd på sanitære tiltak og gjør det  for å garantere «øyeblikkelig overholdelse av forebygging og inneslutningstiltak» av viruset. Generalitat regulerer dermed på regionalt nivå en forskrift som  inneholder tre grader av overtredelser – mindre alvorlige, alvorlige og veldig alvorlige. For å sikre at reglene blir fulgt, blir alle politistyrkene engasjert: Det nasjonale, lokale, det autonome politiet og Guardia Civil. Dette ble avtalt i pakten som ble forseglet onsdag mellom president Ximo Puig; justis- og innenriksminister Gabriela Bravo; delegat for regjeringen, Gloria Calero og lederne for politistyrkene.

Dekretet fastslår at manglende maskebruk, mangel på informasjon fra virksomheter til brukerne om helseforskrifter og fravær av hygiene og beskyttelseselementer i områder som berører mindre enn 15 personer, kan straffes med bøter fra 60 til 600 euro, selv om teksten tydeliggjør at det «maksimale» for ikke å ha på seg maske vil være 100 euro. Den omfatter også andre typer sanksjoner for regelbrudd, som kan være alvorlige eller veldig alvorlige, som for eksempel å delta i partys, møter «eller andre typer sammenkomster» som involverer folkemengder som forhindrer overholdelse av sanitære tiltak som er etablert av helsemyndighetene. Tilstedeværelsen av mindreårige eller personer over 65 år er den skjerpende faktoren. Alvorlige bøter kan komme opp i 300.000 euro og svært alvorlige bøter, 600.000 euro. Når det gjelder virksomhetene, vil det også bli ansett som alvorlige eller svært alvorlige brudd – igjen avhengig av mindreårige eller eldre – å overstige kapasitetsbegrensningene, ikke respektere sikkerhetsavstandene mellom bord, ikke rengjøre eller desinfisere tilstrekkelig, eller, i tydelig henvisning til nattklubber,  ikke holde dansegulvet stengt.  

AV: TOM BJØRNØ  

Relaterte artikler