Spania vil ha EU med på coronafond

Spania vil be EU sette opp et fond på 1.500 milliarder euro for å hjelpe de medlemslandene som er hardest rammet av koronapandemien, viser et lekket dokument.  Statsminister Pedro Sanchez vil ta forslaget opp til diskusjon på et videotoppmøte for EU-landenes ledere imorgen torsdag, sier en anonym tjenestemann.  I det tre sider lange dokumentet foreslås det at fondet skal finansieres med gjeld uten forfallsdato. Det innebærer at det kun er rentene som skal betales, og pengene – rundt 16.800 milliarder norske kroner etter dagens kurs – skal derfor i praksis ikke føre til økt gjeldsbelastning.  Ifølge  El Pais er forslaget myntet på å tette gapet mellom land som Italia og Spania på den ene siden, som har tatt til orde for økt EU-innsats for å få økonomien på fote igjen, og land som Nederland og Tyskland, som har sagt nei til å påta seg felles gjeld. Sistnevnte har blant annet satt foten ned for såkalte koronaobligasjoner, obligasjoner utstedt av Den europeiske sentralbanken, der alle eurolandene skulle være solidarisk ansvarlige.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler