Forbereder massesøksmål mot Kina

Jeremy Alters representerer et stort advokatfirma i USA som anlagt en såkalt class action suit, dvs søksmål på vegne av flere, mot den kinesiske staten for med overlegg å ha sluppet corona-viruset løs på verden. Alters forklarer saken fra et juridisk perspektiv: Normalt kan ikke stater gå til sak mot hverandre. Men det finnes unntak, som terror. Corona-pandemien har noen av de samme kjennetegn: Kommunistpartiet kunne forhindret pandemien i å bli eksportert til resten av verden, men gjorde det motsatte: Kina kjøpte opp beskyttelsesutstyr gjennom stråmenn i land som var intetanende om hva som ventet dem. Dette er en kynisme som er vanskelig å fatte. Ikke bare Kina, men også WHO, er medskyldig. Taiwan alarmerte WHO 30. desember om at det var oppdaget et nytt, smittsomt virus i Kina. Men siden henvendelsen kom fra et land som Kina ekskluderer, la WHO meldingen til side. WHO ble medskyldig og bærer et tungt ansvar. USA forlangte reformer i WHO, dvs at ledelsen ble skiftet ut og at sannheten kom på bordet.  WHO nektet. derfor forlot USA WHO. Det er imidlertid det tredje punktet på listen som er verst: Kina ikke bare slapp viruset ut i verden, det brakte også til taushet de åtte legene som forsøkte å alarmere verden. Det gjør at Kina ikke kan skylde på at det ikke visste hva dette dreide seg om.  De brakte til taushet de som visste og ville forberede verden.  Alters sier: Dette må få konsekvenser for Kinas adgang til USA. Hvis Kina ønsker å handle med USA må spørsmålet om erstatninger komme på bordet. Kina eier enorme verdier i USA. Det har påført amerikanerne eorme skader og lidelser. USA kan ikke bare ta støyten og fortsette som om ingenting har skjedd.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler