Over 3,7 milliarder til bilbransjen

Den spanske regjeringen har vedtatt å investere 3 750 millioner euro for å styrke bilbransjen etter coronakrisen.   Planen inkluderer tilleggsstøtte for personer med lavere inntekt og personer med nedsatt mobilitet for å bytte bil.

Budsjettet for renovering av bilparken er på 1.050 millioner, hvorav 550 er tilskudd til enkeltpersoner og offentlige kjøp. De andre 500 tilsvarer en ICO-linje for industrikjøretøyer og nyttekjøretøyer. Statsminister Pedro Sánchez, presenterte planen idag mandag, ledsaget av visepresidentene Nadia Calviño og Teresa Ribera og transportminister José Luis Ábalos, vitenskap og innovasjonsminister Pedro Duque og industriminister Reyes Maroto. Med var også representanter for fagforeningene og selskapene i sektoren.

Regjeringen vil at  250 millionene euro skal gå til å subsidiere enkeltpersoner med nedsatt mobilitet og personer som tilhører husholdninger med inntekt under 1500 euro per måned.   Det vil også være ekstra hjelp til å skrape biler som er over tjue år gamle. Og rådhusene vil kunne frigjøre deler av overskuddet for å investere i kjøretøyer med mindre utslipp. Fornyelsesprogrammet vil etablere en øvre prisgrense for personbiler på 35 000 euro for lavinntektsgrupper og  45 000 euro for personer med nedsatt bevegelighet eller kjøretøy med nullmerke. Når det gjelder personbiler vil utrangering av biler som byttes ut og som er minst 10 år være obligatorisk. Kjøretøyet som skal kjøpes, må ha en energimerking A eller B. Støtten vil variere etter utslipp og prioritere de mest effektive kjøretøyene, ifølge kilder fra Industridepartementet. Bestemmelsen for å fremme kjøp av biler, både offentlige og private, er den første delen av bilstøtteplanen. Målet er å stimulere etterspørselen, som har falt sammen over hele verden under pandemien, og å forynge bilparken. Gjennomsnittsalderen for bilparken i Spania er 12,5 år.

Hoveddelen av bistanden, 2.690 millioner, vil gå til investeringer i næringens verdikjede mellom 2020 og 2022. Ytterligere 415 millioner skal investeres i forskning, utvikling og innovasjon og 95 millioner i yrkesopplæring. Både representantene for UGT og Arbeiderkommisjonene og  fra arbeidsgiverne Aedive, Faconauto, Sernauto og Anfac har takket regjeringen for samarbeidet med industrien og gratulerte hverandre med godkjenningen av planen. José Vicente de los Mozos, president i Anfac, sa at «implementering er nøkkelen». Bilindustrien er en av de viktigste sektorene i den spanske økonomien.  Spania er den nest største bilprodusenten i Europa og sektoren representerer 10% av det nasjonale BNP. (Kun Tyskland produserer mer).  Imidlertid mangler Spania  en nasjonal produsent. Det betyr at landet sitter på nåde for beslutningene som tas av utenlandske multinasjonale selskap, med beslutningssentre helt andre steder enn i Spania, og at det er dårlig forberedt på elektrifisering. Bare fem spanskproduserte modeller er el-biler, og det er ingen litiumbatterifabrikk her. Batteriet representerer 40% av den totale kostnaden for en elbil.

Dette er den første sektorplanen som er lagt fram av regjeringen for å komme seg ut av coronavirus-krisen. Dette etter at Nissan kunngjorde nedleggelsen av Barcelona-anlegget, en avgjørelse som var forutsigbar etter mange års forsømmelse og manglende investeringer. «-Hvis vi ønsker at industrien skal være konkurransedyktig, må vi gjøre det lettere for sektoren å tilpasse seg det nasjonale markedet og eksportmarkedet,» understreket Sánchez. «-Bilproduksjon er en strategisk sektor som denne regjeringen støtter sterkt. Denne ambisiøse planen vil følge hele verdikjeden. Den handler om å gjøre hva som helst for å dempe sektorens tap i 2020, som en konsekvens av covid-19, når vi ser fremover: Industrien vil dukke opp styrket ved elektrifisering og vil hjelpe landet vårt med å komme videre på en rettferdig økologisk overgang.»

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler