Spansk helsepersonell hardt rammet

Spania er det desidert landet med det høyeste antallet koronavirusinfeksjoner blant helsepersonell, ifølge tilgjengelige offisielle data.

En rapport publisert torsdag av European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) sier at 20% av registrerte tilfeller med coronavirus  i Spania er helsearbeidere, sammenlignet med 10% i Italia under ett(i den hardt rammede regionen Lombardia, stiger prosentandelen til 20%). I USA representerer smittede helsearbeidere kun 3% av de totale tilfellene, mens de i Kina er 3,8%. Selv om ECDC-studien bruker spanske tall fra 21. april, bekrefter også nyere data denne trenden. Fredag ​​meldte helsedepartementet at 35 295 helsepersonell er smittet, 940 flere enn på torsdag. I Italia, det nest mest berørte  landet i Europa etter Spania, er det i underkant av 18.000 smittede helsearbeidere, ifølge tall frigitt tirsdag av italienske helsemyndigheter.

Foruten de mer enn 35 000 helsepersonell, viser et EL PAÍS-estimat basert på tilgjengelig regional statistikk at nesten 12 000 ansatte i eldreboliger og andre omsorgssentre også har blitt smittet. Men det reelle tallet er sannsynligvis mye høyere på grunn av underrapportering. Baskerland, Navarra og Castilla y León tilbyr ikke tall fra omsorgssentre, mens Madrid bare rapporterer  fra offentlige boliger, som representerer en brøkdel av totalen.

Det høye antallet infeksjoner blant helsepersonell i Spania skyldes fraværet av «de uunnværlige sikkerhetstiltakene» som burde ha bevart deres helse, ifølge den spanske medisinsk colleges organisasjonen (OMC), et reguleringsorgan for medisinyrket. OMC opplyser også at 37 helsepersonell er døde av koronavirus i Spania. ”Det var ikke ansiktsmasker for arbeiderne.   Og da maskene kom, var mange av dem mangelfulle. På dette tidspunktet er ikke alle leger og fagpersoner testet ennå. Du kan ikke konfrontere en epidemi av denne størrelsesorden under disse forholdene, sier organisasjonen, som planlegger å gå til rettslige skritt i saker som angår mangelfulle ansiktsmasker for helsepersonell.

Manuel Cascos, president i sykepleierforbundet Satse, gir også mangelen på verneutstyr og testsett skylden for den høye utbredelsen av infeksjoner blant helsepersonell. «Dette var den avgjørende faktoren,» sier Cascos. Fagforbundet anslår at mellom 60% og 65% av de berørte helsearbeidere er sykepleiere. «Mangelen på framsyn og flid fra de relevante helsemyndighetene har satt helsepersonell i stor fare, helt fram til i dag,» sier Cascos. Satse sa at den vil rapportere denne “beklagelige situasjonen” til blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og EU-kommisjonen.

«Helsepersonell dro til krigen uten beskyttelse,» sier Daniel López Acuña, en tidligere WHO-tjenestemann og epidemiólog. «Først ble de smittet, og senere, uten å vite det fordi mange av dem var asymptomatiske, smittet de kolleger og pasienter.» López Acuña ser “en aggregering av faktorer” bak den enorme effekten av coronavirus på spansk helsepersonell. ”Mange helseinstutisjoner hadde ikke nok verneutstyr. Anbefalingene om å bruke masker ble ikke gitt jevnlig i begynnelsen av epidemien. Og det svært begrensede antallet tester som ble utført i begynnelsen, noe som hindret oss i å vite hvor mye helsepersonell som var smittet. ” «Men for meg er den avgjørende faktoren, den som har multiplisert og forverret alt det ovennevnte, den asymptomatiske overføringen av viruset,» legger han til.

José María Martín Moreno, professor i forebyggende medisin og folkehelse ved Valencia Universitet, beklager det faktum at myndighetene ikke tok i bruk lærdommene fra SARS og MERS-epidemiene tidlig. “Risikoen for helsepersonell var en kjent faktor. Men av en eller annen grunn var ikke systemet klargjort i tide. ” Til tross for disse mangelene, tilføyer han, fortsatte fagpersoner ved helsestasjoner og eldreboliger å utføre arbeidet sitt «av etikk, profesjonalitet og en pliktfølelse.» Dette igjen økte sannsynligheten for smitte.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler