Masker er den nye normaliteten

Ansiktsmasker har kommet for å bli. Ikke bare er de obligatoriske for øyeblikket, mens «alarmstaten» fremdeles er på plass, men de vil også fortsette å være obligatoriske fremover, i den såkalte «nye normaliteten», inntil regjeringen erklærer koronaviruset helt utryddet. Tester utført i Spania  viser at bare 5,2% av befolkningen har utviklet antistoffer etter eksponering for viruset.

Et utkast til dekret for den nye normaliteten, som regjeringen nå diskuterer med landets regionale myndigheter og som skal godkjennes neste tirsdag, inkluderer obligatorisk bruk av masker i lukkede offentlige rom der en sikker avstand på 1,5-2 meter ikke kan overholdes , og med bøter på opptil € 100 for personer som lar være å bruke dem. Forordningen åpner også for muligheten for å regulere bruken i friluft. I følge teksten vil masker måtte brukes på alle transportmidler, inkludert i offentlige kjøretøy med opptil ni passasjerer, for eksempel drosjer eller private leiekjøretøyer. For ferger og andre passasjerskip vil ikke masker være obligatoriske i kabiner. Dekretet spesifiserer også at personer med noen form for luftveissykdom eller pustevansker ikke trenger å bruke verneutstyret.

 Utkastet til dekret beskriver de generelle linjene for bruk av masker, men nå vil disse dette overføres til de regionale myndighetene, som vil måtte redegjøre for detaljene. Spania er for tiden i en asymmetrisk normaliseringsprosess, og i de siste stadiene vil regionene  få myndighet og ansvar for kontrollen overlevert fra Madrid til de regionale myndighetene. Teksten til dekretet spesifiserer andre tiltak som obligatoriske avstander på arbeidsplassen, samt kravene til at flyselskaper og andre transportselskaper må lagre detaljene om alle passasjerer i en måned, inkludert hvor de satt slik at de kan identifiseres dersom en positiv coronavirus-sak  blir bekreftet. Dekretet vil også kreve at regionene tilbyr garantier for sykehussengekapasitet og muligheten til å utføre PCR-tester for å oppdage coronavirus-tilfeller. «Helsevesenet må garantere kapasiteten hvis det er økning i infeksjoner og den resulterende økningen i antall saker,» lyder det. «For å gjøre det, må den ha på plass, ha tilgang til eller ha kapasitet til å installere mellom 1,5 og to intensivsenger for hver 10.000 innbyggere, og mellom 37 og 40 senger for alvorlig syke for hver 10.000 innbyggere, i en maksimal tidsramme på fem dager. ”

Det er også generelle regler for arbeidsplasser i dekretet. Bedriftene må «tilpasse utformingen av arbeidsområder, organisering av skift og arbeidsforhold slik at det kan garanteres en mest mulig sikker avstand på mellom 1,5 og to meter mellom ansatte. Når dette ikke er mulig, bør personalet utstyres med verneutstyr som er passende for risikonivået.»  For skoler og andre læringssteder, et spørsmål som er gjenstand for en intens debatt mellom myndighetene og regionene, fastsetter dekretet veldig generiske regler. Og for kommersielle lokaler tar teksten en lignende linje: ”Vedtak om organisatoriske tiltak må tas for å unngå folkemengder og garantere at kunder og ansatte holder en trygg avstand mellom 1,5 og to meter. Når det ikke er mulig å opprettholde denne sikre avstanden, må   hygienetiltak overholdes for å forhindre smittefare.

Resultatene fra testing, som reflekterer tilstedeværelsen av IgG-antistoffer mot SARS-CoV-2, antyder at den gradvise normaliseringen i Spania  så langt ikke har forårsaket noen  betydelig gjenoppblomstring av viruset som ifølge noen estimater allerede har drept mer enn 40 000 mennesker. «Den økningen som har kommet, var forutsigbar,» forklarte Daniel López Acuña, en tidligere direktør i WHO. «Jeg forventet ikke en enorm økning, men det er fornuftig å forvente noen, fordi dette er en kumulativ studie som inkluderer nye tilfeller.» Andre eksperter advarer spanjoler om at de ikke bør la være å beskytte seg fordi overføring av koronaviruset  fremdeles foregår i praktisk talt alle provinser. «Det er en veldig viktig påminnelse om at dette ikke er tiden til å slappe av. Tallene er gode, men vi må være våkne, sier Pere Godoy, president i det spanske epidemiologiforeningen.  

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler