Advarer mot uro

Et konfidensielt dokument fra Guardia Civil advarer om den «høye sannsynligheten» for økende sosial uro de kommende månedene, noe som kan føre til isolerte protester og gateforstyrrelser.  Dokumentet ble utarbeidet for å  organisere nedskaleringsprosessen av sikkerhetstiltakene  som ble igangsatt på grunn av koronaviruset og som forventes å vare til slutten av juni hvis det ikke skjer en kraftig økning i antall smittede underveis.

Spania har vært under en alarmstatus siden midten av mars, da regjeringen begynte å bruke unntakslover for å holde innbyggerne i husarrest i et forsøk på å dempe spredningen av  viruset, som har rammet dette landet spesielt hardt.  Men det har vært økende motstand mot forlengelse av lovene, som statsminister Pedro Sánchez fra Sosialistpartiet (PSOE) nå ønsker å utvide til 29. juni. Rapporten fra Guardia Civil er et av flere dokumenter som er  utarbeidet etter anmodning fra innenriksdepartementet, for å komme med en enhetlig handlingsplan for de kommende månedene.  Det interne dokumentet advarer om risikoen for «sabotasjeaksjoner mot kritisk infrastruktur eller bygninger med tilknytning til politiske partier.» Den snakker også om «politisk motiverte eller separatistiske handlinger som tar sikte på å forstyrre freden.»

Avisen «EL PAÍS» har fått tak i det 22-siders dokumentet, som det først ble rapportert om av   avisen «El Periódico», og som viser de potensielle scenariene som politiet forbereder seg på. Datert denne måneden og undertegnet av Sivilgardens øverste operasjonsleder, generalløytnant Fernando Santafé, lister dokumentet opp potensielle anstiftere av fremtidige forstyrrelser som «mennesker som er blitt berørt av en ERTE [en midlertidig permitteringsordning] eller har fått sparken» og «produksjons- eller servicesektorer som kan anse seg skadet av de pågående begrensningene. »  Rapporten advarer videre om at disse hendelsene kan finne sted «i geografiske områder som ser på seg selv som marginaliserte på grunn av ulik anvendelse av nedskaleringstiltak,» så vel som «i økonomisk vanskeligstilte områder.» Forfatterne av rapporten bemerker at den nåværende økonomiske krisen «vil påvirke de mest sårbare innbyggerne, som kan se at deres grunnleggende behov ikke blir oppfylt.»

I dokumentet heter det at det også kan være protester og gateforstyrrelser som et resultat av «brudd på oppførselsregler og tiltak for selvbeskyttelse», eller hvis lokale fiestaer er forbudt, eller hvis «den utøvende makt ikke tillater mobilitet i helgene eller i ferietid.” I dette krisescenariet har Sivilvakten også advart om muligheten for økende kriminalitet, som er redusert under nedstengningen. Etter hvert som innesperringstiltakene gradvis lettes, kan den økte mobiliteten hjelpe kriminelle til å operere uoppdaget. Dette kan føre til flere innbrudd, spesielt i tomme boliger som fritidsboliger, så vel som i «kommersielle virksomheter og husdyr- og oppdrettsanlegg.» Det snakkes også om en økning i forbrytelser mot utsatte grupper som barn og eldre. Når det gjelder terrorisme er det ikke noen ny spesifikk trussel foreløpig, selv om jihad-terroristenes evne til å aksjonere i Europa fortsatt er høy. 8. mai ble en mistenkt jihadist arrestert i Barcelona for å ha ignorert unntaksreglene   og gikk ut for å søke potensielle angrepsmål.

Eksperter tilknyttet Guardia Civil anbefaler å opprettholde  «observasjon av aktivitet på sosiale medier og andre nettfora» for å oppdage potensielle samtaler for å organisere episoder med uro eller forsvare brudd på regler. Denne typen cyber-overvåkning utløste en politisk storm i april etter at sivilvaktsgeneral José Manuel Santiago  på en nyhetskonferanse sa at byrået hans lette på internett etter oppviglere, «for å forhindre det sosiale stresset som ble skapt av disse oppviglerne, og for å minimere  onlinemiljøer som er imot regjeringens håndtering av krisen. ”   Rapporten hevder at den spanske befolkningen har akseptert lockdownen, som startet som en av de strengeste i Europa. «Det er sannsynlig at dette vil forbli den generelle regelen gjennom hele prosessen mot den nye normaliteten,» heter det i dokumentet. Men nedskaleringen kan ta «flere måneder», og det kan være skritt tilbake hvis det det oppstår tilbakeslag i smitteantallet av sykdommen.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler