De (uventede) fordelene for miljøet

Coronaviruset skader verdensøkonomien, men kommer miljøet til gode.

Reduksjon av klimagasser og reduksjon av ulovlig handel med dyrearter er noen eksempler på fordeler med coronavirus-pandemien som verden for øyeblikket står overfor.

Coronavirus er et alvorlig menneskelig helse- og sikkerhetsproblem, men ettersom individer, bedrifter og myndigheter endrer sin daglige atferd og mønster for å stoppe viruset, har det også vært miljøeffekter som er uventet gunstig.

Den «nedgangen» i produksjon som en gigant som Kina har blitt tvunget til som et resultat av pandemien, reduksjonen i antall og hyppighet av flyreiser mellom mange destinasjoner rundt om i verden, og forbudet mot store menneskeansamlinger ved sportslige, sosiale  og kulturelle arrangementer, i tillegg til karantenebestemmelser som holder folk hjemme, har gitt et klart fall i utslippsnivået til forurensende gasser.

I Madrid og Barcelona er luftforurensningen betydelig redusert.

Lukkede fabrikker, tomme motorveier, øde gater. Dette er bilder som vises over hele verden når coronavirus-pandemien ubønnhørlig sprer seg. Bråstopp av menneskelige aktiviteter er paradoksalt nok en stor fordel for miljøet. Nedgangen i bruk av motorkjøretøyer, nedgangen i industriell produksjon og forbruk medfører mindre forurensning, renere hav og klarere himmel.

I følge data fra Greenpeace, har portforbudet bidratt til opptil 40% fall i forurensningen i Madrid og Barcelona på grunn av mindre industri og bilbruk.

I Venezia er det krystallklart vann.

På sosiale nettverk har det florert med bilder der vannet i kanalene i Venezia  har blitt renere. I noen kanaler kan du til og med se fisk som har våget seg inn i kanalene fra lagunen eller fra havet. I mange kanaler kan du nå se bunnen.

Ville dyrearter viser seg i byene

Etter hvert som portforbud har blitt innført, og trafikken redusert, florerer det av bilder på sosiale nettverk der det vises ville dyr som våger seg inn i byer og tettsteder.  Det er nok en del falske nyheter: det stemmer ikke at det er delfiner som svømmer i kanalene i Venezia eller elefanter som har drukket seg fulle etter å ha drukket brennevin i en teplantasje i den kinesiske provinsen Wuhan. Det er imidlertid sant at det har vært tilfeller der en har sett dyr i byene som man vanligvis ikke ser der.  I den japanske byen Nara streifer hjort fritt gjennom de rene gatene der turistene vanligvis er, mens i Oakland, USA, har ville kalkuner begynt å komme nærmere. I Barcelona ​​har villsvin blitt sett våge seg inn i de ubebodde gatene i sentrum på jakt etter mat, og eksperter sier snart vil kanskje rever og sjeldne fugler sees i noen spanske byer. Delfiner langs spanskekysten er også observert svømme mye nærmere land enn de vanligvis gjør.

Naturen ser ut til å ønske å gjenvinne den tapte plassen.

Forbud mot handel med dyr

Det midlertidige forbudet mot handel med dyr som ble innført av Kina for å bekjempe coronaviruset gitt noen arter av truede dyr en pause, ettersom dette landet tradisjonelt bruker arter som anses som eksotiske både til mat og medisiner.

Ifølge FNs data dreier ulovlig handel med dyreliv seg rundt 20 milliarder dollar i året og er den fjerde største illegale handelen i verden etter narkotika, menneskesmugling og forfalskning.

Dette forbudet er etablert i Kina nettopp fordi mange av de nye infeksjonene hos mennesker kommer fra dyr, og spesielt fra ville dyr.

”Vi kommer i kontakt med nye arter av dyreliv og deres leveområder. Derfor har vi en serie nye sykdommer knyttet til nye kontakter med virus, bakterier og menneskelige parasitter som hittil er ukjent ”, forklarer Ben Embarek, avdeling for ernæring og mattrygghet i Verdens helseorganisasjon (WHO) .

Disse miljøfordelene er selvsagt midlertidig, så snart coronaviruset er under kontroll, vil industri og bilbruk ta seg gradvis opp igjen, og da får vi se om verden har lært noe av disse erfaringene.

AV:MARIANNE HOELSTAD

Relaterte artikler