Coronavaksine kan ta tid

En gruppe forskere ved Zhejiang University, et forskningsuniversitet som ligger i Hangzhou, hovedstaden i den østlige  kinesiske provinsen Zhejiang, har gjort det som kan være et  gjennombrudd i vår forståelse av det store spekteret av symptomer som pasienter møter med coronaviruset.

Studier har antydet at opptil halvparten av de som har blitt smittet med viruset kan være «asymptomatiske», alt fra de som opplevde ekstremt milde symptomer, ofte som en forkjølelse til mild feber. Nå har dette forskerteamet oppdaget 31 nye muterte stammer av viruset som kan forklare den høye dødeligheten i deler av Europa og New York. I følge South China Morning Post hadde noen av de mutante stammene en mye farligere kapasitet til å invadere menneskelige celler, noe som antyder at visse stammer kan være mye mer dødelige enn andre. Dessuten ble disse stammene funnet å være «genetisk like» med prøver som er tatt i New York og  Italia.

Professor Li Lanjuan, som ledet denne studien, er den første kinesiske akademikeren som anbefaler en fullstendig nedstengning av samfunnet for å bekjempe viruset.   «Sars-CoV-2 har skaffet seg mutasjoner som vesentlig kan endre sin patogenitet,» skrev Li og hennes team i sin ikke-fagfvurderte artikkel som ble publisert av Rxiv.org, en  kjent plattform  for forskningsresultater sammen med Lancet. Li tok en uvanlig tilnærming for å undersøke virusmutasjonen. Hun analyserte virustammene isolert fra 11 tilfeldig valgte Covid-19 pasienter fra Hangzhou i den østlige provinsen Zhejiang, og testet deretter hvor effektivt de kunne infisere og drepe celler. De dødeligste mutasjonene hos Zhejiang-pasientene har også blitt funnet hos de fleste pasienter over hele Europa, mens de mildere stammene var de dominerende variantene som ble funnet i deler av USA, som i staten Washington. En egen studie har konkludert med at New York-stammer kom fra Europa. Dødsraten i New York var lik den man så i mange europeiske land, om ikke enda verre.

Men den svakere mutasjonen betydde ikke en lavere risiko for alle, ifølge Lis studie. I Zhejiang ble to pasienter i 30- og 50-årene, som fikk en variant av den svakere stammen,  alvorlig syke. Selv om begge overlevde, trengte den eldste  pasienten behandling på intensivavdeling.  Lis studie involverte et spesielt lite antall stammer, bare noen få dusin ble undersøkt, i motsetning til hundrevis eller tusenvis av stammer i noen store studier av nye viruset. Imidlertid klarte hun likevel å finne det som ser ut til å være en klar lenke som kan kaste nytt lys – eller avdekke nye komplikasjoner i jakten på å finne en kur eller en vaksine. Li’s team tilskrev disse «funksjonelle endringene» i de forskjellige stammene til variasjoner i «viral-piggproteinet» – også kalt «piggene» på «ballen» som blir brukt til å presentere SARS-CoV-2. Li’s team oppdaget mer enn 30 mutasjoner. Blant dem var 19 mutasjoner – eller rundt 60 prosent – nye.

De fant ut at noen av disse mutasjonene kan føre til funksjonelle endringer i virusets piggprotein, en unik struktur som gjør at coronavirus kan binde seg til menneskeliger celler.   At slike  intense variasjoner kan oppstå fra en prøve på færre enn et dusin pasienter, betyr at den genetiske variasjonen til dette viruset kan være mye høyere enn først antatt. Og det kan ha mutert siden utbruddet begynte, noe som selvfølgelig kan skape komplikasjoner i jakten på en vaksine. Mest urovekkende var noen av de muterte stammene så mye som 270 ganger mer aggressive enn de svakeste stammene. For å verifisere teorien infiserte Li og kolleger celler med stammer som bærer forskjellige mutasjoner. De mest aggressive stammene kunne generere 270 ganger så mye viral belastning som den svakeste typen. Disse stammene drepte også cellene raskest.

Det var et uventet resultat fra færre enn et dusin pasienter, «som indikerer at det virkelige mangfoldet av virusstammene fremdeles i stor grad er undervurdert,» skrev Li i sin rapport. Det er bare den siste påminnelsen om hvor mye vi ikke vet om dette viruset. Anslag om at et virus kan ta 18 måneder til 2 år å utvikle seg er basert  mye på gjetting inspirert av ønsketenkning. På grunn av dette kan det ta mye lenger tid før en vaksine eller en kur er klar enn mange hittil har trodd.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler