Coronasymtomer: Elveblest og diaré

Da folk ble advart om å se opp for symptomer på det nye koronaviruset, ble stort sett bare tre tegn indikert: hoste, feber og pusteproblemer. Men det er flere, advarer primærleger som hevder at kjennskap til alle mulige symptomer vil være nøkkelen for å holde utbruddet under kontroll når Spania så smått skal tilbake til normale tilstander.  

 «Vi  mistenkte helt fra begynnelsen at det var andre symptomer,» sier Ricardo González, direktør for San Fermín helsestasjon i Madrid. I følge González er elveblest og diaré de andre mulige indikatorene på sykdommen som oftest har blitt sett. «Når noen kommer til oss med disse symptomene, sender vi dem videre til respirasjonsområdet,» sier González, med henvisning til stedet helsestasjonene har opprettet for mistanker om coronavirus. Han innrømmer imidlertid at de jobber uten en fast protokoll, basert på hva de leser og hører fra andre leger.

En artikkel som ble publisert fredag ​​i British Medical Journal, indikerte også andre tegn som kan være symptomer på Covid-19. Bortsett fra tap av luktesans og smak, som ble oppdaget for en måned siden, hevder artikkelen at nevrologiske problemer, hjerneslag, desorientering, hodepine, myokarditt, trombose og synsproblemer, blant annet, kan være andre mulige symptomer.  Barn med coronavirus opplever diaré, kløe og chilblains. (Pernio,  en betennelsestilstand som gir ømme røde knuter i huden).  «Vi lærer fortsatt hvordan viruset oppfører seg,» sier barnelege Aser García Rada. “For en måned siden var  tapet av luktesansen relatert til viruset. For femten dager siden advarte kollegaene om elveblest. Problemet er at utvidelsen og intensiteten av symptomer er veldig bred. ” «Nå ser vi i ett hjem at faren har det han kaller den verste influensaen i livet, moren har hodepine og vondt i halsen, det yngste barnet har bronkitt og den eldste har gastroenteritt. (omgangssyke)»

García Rada bekymrer seg for at noen ikke-essensielle arbeidere kan ha kommet tilbake til arbeidsplassen forrige uke, da den to ukers økonomiske dvalen tok slutt, uten å innse hele spekteret av koronavirussymptomer. «Nå forteller vi folk at hvis de har hoste, feber eller pustevansker, skulle de være hjemme,» sier han. «Men for en uke siden lot vi folk komme tilbake på jobb som ikke vet å sjekke om hodepinen skyldes koronaviruset, og det er farlig.» Redaksjonen i British Medical Journal advarte også om at å ignorere det store spekteret av mulige symptomer kan føre til en ny bølge av smitte.   For å unngå at dette skjer, anbefaler García Rada «å behandle enhver akutt infeksjon som mulig Covid-19 til en test utelukker det.» «Problemet er at vi ikke har tester nok,» sier han. Inntil mer testing er tilgjengelig, vil identifisering av coronavirus tilfeller være avhenge av den kliniske bedømmelsen fra helsepersonell.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler