Gratis masker til sårbare grupper

Apotekene vil dele ut tre masker til hver person over 65 år og de som tilhører sårbare grupper, som det heter i en resolusjon som ble publisert i dag i av helsemyndighetene i Valenciaregionen.   Totalt vil 3,6 millioner masker bli distribuert på apotek i Valencia, som kan fås utlevert ved å vise fram SIP-helsekortet og uten kostnad for brukeren. I tillegg til personer over 65 år, er risikogruppene maskene vil bli levert til:

Personer med betydelig kronisk sykdom i flere systemer.   Personer med kronisk dominerende sykdom i tre eller flere organsystemer.  Dominante, metastatiske og kompliserte neoplasmer og mennesker med høye helsebehov. 

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler