Kvinneforkjemper vil tillate flerkoneri

Ifølge islamsk lov (sharia) har en mann rett til fire hustruer. En kvinne kan derimot bare ha en mann. På den annen side, i vestlige land som Danmark og Tyskland, er flerkoneri i utgangspunktet forbudt. Ikke desto mindre tillater Tyskland at et ekteskap med flere koner som er inngått i hjemlandet kan opprettholdes når de kommer til Tyskland. Men det er ikke nok med det.

Nå viser det seg at de tyske regjeringspartiene ikke engang klarer å bli enige om å utelukke menn som har flere koner fra å bli tyske statsborgere.  Sosialdemokratiet (SPD) har blokkert regjeringen fra å forby statsborgerskap av menn som har flere koner i samsvar med sharia. Ellers skulle et slikt forbud innføres i forbindelse med en ny lovgivning i april. Forslaget ble utarbeidet av den kristelig-demokratiske innenriksminister Horst Seehofer (CSU) på forespørsel fra alle delstatenes innenriksdepartementer.

Men delen av forslaget som vedrørte forbudet mot statsborgerskap av menn med flere koner ble trukket tilbake. Det skjedde på grunn av motstand fra justisministeren, sosialdemokraten Catherine Barley. Hun er også en ledende kandidat for SPD ved det kommende EU-valget. Hun gir en veldig formell grunn til å si nei til et forbud mot statsborgerskap av muslimske menn med flere koner: Den står ikke i regjeringsavtalen , sier hun.

Den virkelige grunnen er sannsynligvis at SPD prøver å appellere til en sammensatt gruppe velgere. Det spenner fra «politisk korrekte» til folk som vil ha innstramming. Forøvrig det samme som det gjelder for sosialdemokratiet i Danmark og Arbeiderpartiet i Norge. Rikskansler Angela Merkel kunne ha forsøkt å tvinge gjennom et forbud mot statsborgerskap for menn med flere koner. Men det gjorde hun ikke. Hun har nesten alltid valgt en side til fordel for «politisk korrekthet».   Innenriksminister Seehofer sier nå at han vil gjenta forslaget til høsten om at menn med flere koner ikke kan bli tyske statsborgere.

Men inntil videre kan en mann bli tysk statsborger selv om han har flere koner. Noen tyske media kaller dette for «kneling for sharia». Takket være en sosialdemokratisk minister som ellers sier at hun vil styrke kvinners rettigheter. Dette henger ikke sammen. Sosialdemokratene kan ikke en gang finne ut hvilket ben de burde være på i utenrikspolitikken, hevder kritikerne.

AV: TOM BJØRNØ

https://www.welt.de/politik/deutschland/article193016007/Horst-Seehofer-Polygamie-soll-Grund-gegen-Einbuergerung-sein.html

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/einbuergerung-soll-trotz-scharia-ehen-moeglich-sein-fuer-maenner-mit-zweitfrau-61699920,jsRedirectFrom=conversionToLogin.bild.html#remId=1569820836871073847

Relaterte artikler