Fullstendig krise i arbeidsmarkedet

Som resultat av  den økonomiske nedgangen som følge av de restriktive tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av Covid-19, permitterte eller avsluttet spanske selskaper kontrakter for over 302.365 arbeidere bare i mars. Dette brakte det totale antall ledige til 3.548.312.

Disse tallene inkluderer ikke  midlertidige permitteringer (ERTE). Flere titalls store selskaper har allerede kunngjort ERTE-er for å lindre tapene grunnet stansen av virksomheter og fall i produksjonen på grunn av alarmtilstanden. Men de krever en forhandlingsprosess før registrering og aktivering, så effekten av dem vil vi først se i april-tallene. Den siste uken i mars  spådde Spanias viktigste fagforeninger UGT og CCOO  at arbeidsledighetstallet i mars ville være enormt katastrofalt som et resultat av ERTE-ene som ble kunngjort av mange selskaper. Så mye at toppsjefene deres til og med snakket om at 1 million mennesker ble sparket. Siden ERTE-ene ikke ble tatt med i betraktningen, var tallet langt under prognosen.   Likevel utgjør de over 300.000 arbeidsløse og det er en historisk rekordøkning. Det er mer enn 50% høyere enn den negative milepælen fra januar 2009 (ved starten av den siste økonomiske krisen) da det ble nesten 199 000 arbeidsledige på en måned.

Samtidig var gjennomsnittlig antall personer registrert med Social Securidad i mars 19.006.760, et fall på 243.469 sysselsatte sammenlignet med februar (-1,26%). Det skal fremheves at virkningen av coronavirus-pandemien først  begynner å merkes fra 12. mars. 31. mars var antallet personer tilknyttet trygden 18.445.436. Dette betyr at systemet hadde mistet 833.979 medlemmer frem til den datoen.   Ødeleggelsen av arbeidsmarkedet har også nådd den andre siden av Atlanterhavet med smertefulle tall. Arbeidsledighetskrav i USA, som blir registrert på en ukentlig basis, økte med 3 millioner på en uke. Konkret er forespørslene på 3,28 millioner fire ganger høyere enn den siste historiske rekorden i 1982. Da ble det registrert 695 000 begjæringer. Som tilfellet er med Spania, er dette det høyeste tallet som er registrert siden de begynte å føre statistikk over ledighet i USA.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler