Noen blir sendt tilbake

Spania deporterte 54 963 innvandrere mellom 2013 og 2017, som utgjør et gjennomsnitt på 30 personer om dagen, ifølge landets innenriksdepartement. Tallene viser en vedvarende nedgang i deportasjoner i løpet av perioden, med en svak oppgang i 2017. Totalt ble 13 985 personer sendt tilbake i 2013, 11 817 i 2014, 10 594 i 2015, 9 241 i 2016 og 9 326 i 2017. På toppen av utvisningslisten finner vi marokkanere og migranter fra Algerie. Dette gjenspeiler de bilaterale avtalene som begge landene har inngått med Spania for å legge til rette for tilbakelevering av illegale innvandrere. Borgere fra Marokko utgjorde 19% av de 28.572 udokumenterte innvandrerne som ankom i 2017, mens Algerie representerte 17%.

Deportasjoner av mennesker fra Afrika sør for Sahara, som utgjør størstedelen av den uregelmessige innvandringen til Spania, er betydelig lavere på grunn av identifikasjonsvansker og manglende bilaterale avtaler med mange av deres hjemland. Unntakene er Senegal, som tok tilbake 757 personer på grunnlag av en 2006-avtale med Spania, etterfulgt av Nigeria, som aksepterte 608 personer tilbake, og Mali (231). Begge disse landene inngikk en innvandringsavtale med Spania i 2007.

Hundrevis av innvandrere fra sør for Sahara blir tatt til CIE-asylmottak, og får deretter gå fri når 60-dagers fengselsfrist utløper fordi myndighetene ikke var i stand til å returnere dem til deres hjemland. I 2017 representerte for eksempel borgere i Gambia og Elfenbenskysten 24% av de 8 237 personer som ble holdt på CIE-sentrene. Bare seks av dem ble deportert.

Noen EU-borgere ble også sendt tilbake, generelt fordi de hadde begått forbrytelser som narkotika- eller våpenhandel. Denne listen inkluderer romenere (1.530), portugisere (277), franske (128) og italienere (101).

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler