Visegradlandene trosser EU

Den nye tsjekkiske statsministeren, Andrej Babiš, er villig til å sende soldater for å stanse masseinnvandringen til Europa, men står beinhardt på den tidligere tsjekkiske regjeringens beslutning om å nekte å ta imot asylsøkere via EUs vedtatte kvoteordningDe har gjort det allerede en gang, og hvis de vil gjøre det igjen, så vil det virkelig ha en svært negativ innflytelse på alle landene som er imot. Og her er alle V4-landene (Tsjekkia, Ungarn, Slovakia og Polen). Vi nekter å godta kvotene.  Den tsjekkiske statsministeren mener at samarbeidsgruppen, kalt V4, bestående av Tsjekkia, Ungarn, Slovakia og Polen, er i stand til å danne en effektiv allianse som vil være en viktig faktor innen EU.  – Vi representerer 65 millioner europeiske borgere, og vi har en felles oppfatning om innvandring, om de flerårige finansielle rammene, og samhørighet om landbruk og andre problemer, sier han.

AV: TOM BJØRNØ

 

 

Relaterte artikler