Et biologisk angrep

ved Tom Bjørnø

Under militærtjenesten lærte vi oss beskyttelse mot ABC. Fokus i 70-årene var atomkig og radioaktivt nedfall (A). Vi trente også under kjemisk angrep (C), under øvelse, i form av tåregass. Da er det bare B igjen, som står for biologisk krigføring. Det er det verden opplever nå.

Kina har infiltrert og erobret FN-systemet og underbruk som Verdens helseorganisasjon og bruker dem som instrumenter i sin egen imperialistiske strategi. Kina utnytter en global krise til sin egen fordel – en krise de selv har skapt. Hvorvidt dette har vært planlagt eller skyldes et uhell, vet vi ikke i dag. Det vi imidlertid vet, er at Kina med viten og vilje har smittet hele verden med et virus som vil tvinge verdensøkonomien i kne. Vi tar utgangspunkt i at dette fra begynnelsen skyldes et uhell forårsaket av slendrian på et labaratorium i Wuhan.  

Dokumenter fra den kinesiske regjeringen antyder at det første bekreftede Covid-19-tilfellet i Kina er sporet tilbake til 17. november 2019, og at denne personen er en 55 år gammel innbygger i Hubei-provinsen. Andre kilder hevder pasient zero er en laborant. Dette er dokumenter som South China Morning Post har sett.  Det var flere modige mennesker i Kina som i desemberdagene 2019 prøvde å advare verden om faren som var i ferd med å utvikle seg. Men de ble effektivt stoppet av et stort hinder, diktaturstaten Kina, og et mindre hinder, Verdens helseorganisasjon (WHO). Begge disse fortjener all den kritikk de har fått for å holde tilbake informasjon.  

Modige kinesere var bl.a. legen og direktøren ved akuttmottaket ved Wuhan Central Hospital, Ai Fen. Hun skrev 30. desember en melding på WeChat (et kinesisk nettsted som ligner på Facebook og Twitter) som fortalte at sju tilfeller av SARS-virus var blitt knyttet til et matmarked i Wuhan. Disse tilfellene av SARS viste seg å være noen av de første tilfellene av sykdommen covid-19 i Wuhan i desember. Ai Fen var den første av medisinsk personell som varslet omverdenen om koronavirusepidemien 2019–2020. Etter et intervju med avisen Renwu, der hun fortalte sin historie, er hun forsvunnet.  Åtte av Ai Fens kolleger fikk også reprimande av sine overordnede. Meldinger forteller dessuten at offentlige sikkerhetsfunksjonærer i Wuhan tidlig i utbruddet sa at åtte mennesker hadde blitt straffet for å «spre rykter og skape uro».  

En av de nevnte åtte, var sannsynligvis øyelegen Li Wenliang, en kollega av Ai Fen.  Den 30. desember delte han meldingen fra Ai Fen i en privat WeChat-gruppe, bestående av andre leger og tidligere klassekamerater av Li, hvorav mange bodde og arbeidet i Wuhan. Dette kom myndighetene for øre. Li Wenliang ble hentet på sin arbeidsplass og anklaget av de lokale politimyndigheter i Wuhan for å spre rykter og falsk informasjon på internett, noe som «skadet samfunnets stabilitet». Han ble presset til å  undertegne  et brev der han inrømmet dette.   Li Wenliang ble smittet av en av sine pasienter, og ble syk 10. januar. Den 12. januar ble han innlagt på sykehus etter å ha vært isolert på et hotellrom i to dager. Hans tilstand ble kraftig forverret på få dager, og han ble flyttet til intensivavdeling for å få pustehjelp. 1. februar ble det bekreftet at han var smittet av SARS-CoV-2.  Li Wenliang døde 7. februar, 33 år gammel. Regimet ga ordre om å ødelegge laboratorieprøver i begynnelsen av januar, og lot nyttårsfeiringen gå sin gang. Millioner av kinesere fikk reise ut i verden, blant annet på direkteruten mellom Wuhan og Bergamo i Italia.  Slik kunne regimet være helt sikker på at viruset ble spredt til hele verden. Man lot det stilltiende skje, mens man holdt fast på påstanden om at viruset ikke smittet mellom mennesker.

Shi Zhengli er Kinas ledende forsker på flaggermus og virus som stammer fra flaggermus.  Mot slutten av 2019 ble hun tilkalt til viruslaboratoriet i Wuhan fordi det var oppdaget et nytt virus. Etter tre dager hadde Shi Zhengli kartlagt virusets DNA og sto klar til å arbeide på en vaksine. Da kom ordren fra helsedepartementet i Beijing: -Legg bort alt materiale, ingenting må komme ut.  Sjefen for Wuhan Institute of Virology, Yanyi Wang, ga ordre om at alle tester måtte låses ned og absolutt ingenting måtte komme ut. Han minnet om de åtte legene som hadde blitt arrestert for å forsøke å slå alarm om viruset.  Myndighetene kom med en forklaring om at viruset stammer fra et av dyremarkedene i Wuhan, trolig fra flaggermus. Forskere har funnet spor av  hesteskoflaggermus, men hesteskoflaggermus ble ikke solgt der. Denne flaggermusen finnes heller ikke naturlig i Wuhan. Dessuten hadde ikke 14 av de 37 første tilfellene hatt noen forbindelse med markedet. Derfor er det all grunn til å tro at viruset kommer fra eksperimenter med flaggermus i et av to laberatorier i Wuhan.  Oppmerksomheten dreide seg i første rekke mot Wuhan Institute of Virology der Shi Zhangli er nestleder. Hun har derfor interesse av at ikke institusjonen havner i heisen. Shi hevder at hun har sjekket med virusbanken de sitter på med 1.500 ulike virus og at covid-19 ikke stammer derfra. 

Offisielt sa man at det ikke var oppdaget nye tilfeller, til tross for at at flere helsearbeidere allerede hadde dødd. Man beroliget også med at det ikke var fare for smitte menneske-til-menneske. Det gikk så langt at da en professor i Shanghai åtte dager senere selv fikk prøver fra en smittet pasient og publiserte DNA-kartet til viruset på en åpen chatte-plattform, ble også han og laboratoriet hans stengt ned.  Nyttårsaften 2019 varslet Taiwan Verdens helseorganisasjon (WHO) om minst syv «atypiske tilfeller av lungebetennelse» i Wuhan. De fikk aldri svar. WHOs kanadiske vise-direktør, Bruce Aylward, ledet WHOs delegasjon til Wuhan i februar. En delegat hevder delegasjonens rapport ble manipulert. Brevet fra Taiwan ble heller aldri fulgt opp av organisasjonen, som etter press fra Kina, later som om Taiwan ikke eksisterer.

I januar fikk verden høre om utbruddet i Wuhan og først 20. januar innrømmet kinesiske myndigheter at viruset kunne overføres mellom mennesker. I forløpet til denne katastrofen vi nå står midt oppe i, spiller også  WHO en viktig rolle. Det var WHO som hele tiden fortalte den kinesiske versjonen. Når Beijing løy, løy også WHO. Da USA stengte flytrafikken fra Kina i slutten av januar, raste Kina og kalte tiltaket rasistisk.  Og WHO fulgte opp som den reneste papegøyen og påsto at stengte grenser ikke bidrar til smittevern. Dessuten bidro det til fremmedfiendtlighet og rasisme, het det.  Sjefen for WHO, Tedros Ghebreyesus ventet en uke, så dro han til Beijing og sendte ut en erklæring som roste regimets håndtering.  Noe som kan forklare det tette forholdet til Beijing, kan være at Tedros i flere år tilhørte ledelsen for den marxist-inspirerte bevegelsen Tigreay People’s Liberation Front.  USA har satt TPLF på listen over terrororganisasjoner. Terrorbakgrunn er tydelig nok ingen hindring for å gjøre karriere i FN, hvis man bare har de rette støttespillerne. Denne mannen har også ansvaret for å ha skjult en koleraepidemi i Etiopia, da han opererte som helseminister der. 

Det kinesiske regimet har prøvd seg på flere røverhistorier. I en av dem får Italia skylden for viruset, og i en annen blir amerikanske soldater beskyldt for å ha plantet viruset i Wuhan.  I ettertid har det kommet fram at Kina i perioden før verden ble klar over alvoret, «støvsuget» markedet for masker og verneutstyr, blant annet i Australia. Da Italia, Spania og resten av Europa fikk viruset over seg i fullt monn, trådte så Kina fram som en barmhjertig samaritan og tilbød masker og verneutstyr. Italia donerte et stort parti med masker til Kina for å hjelpe dem. Da Kina sendte de samme maskene tilbake til Italia, måtte de pent betale for dem. Den samme historien i Frankrike. Ellers er det en rekke historier om kinesisk materiell som nærmest er å betegne som søppel. Spania fikk oppleve å kjøpe testmateriell som var helt ubrukelig. Nederland måtte tilbakekalle 1,3 millioner kinesiske masker fordi de var ubrukelige. Det samme i bl.a. Tyrkia,  Malaysia, Tsjekkia og Slovakia.  Et parti merket med det amerikanske «3M», som  viste seg å være kinesiske piratkopier,  havnet på Universitetssykehuset i Tromsø.

Kina, som med viten og vilje  slapp dette viruset løs på verden, prøver nå å skaffe seg goodwill og fremstår som reddende engler med hjelpeforsendelser og smil. Samtidig jakter de på selskaper som vil gå konkurs i katastrofens kjølvann. Australia har derfor vedtatt en lov som nekter kineserne å kjøpe opp australske selskap.  Tiden vil vise om Kina til slutt vinner på dette, eller om vestlige land endelig ser at Kina slett ikke er den vennen de trodde.  Vi kan i hvertfall anta at amerikanske politikere på begge sider av den kulørte midtlinjen ønsker å ta et oppgjør med Kina, når dette en dag roer seg ned. Raseriet er også stort i andre land. Vi går meget nervepirrende tider i møtet. Våre samfunn og levemåter blir ikke som før, noe vi ene og alene kan takke diktatorregimet i Bejing for. 

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler