Smarte finner

Finland har lenge hatt et stort nødlager med medisiner som nå skal åpnes opp for første gang for helsevesenet. Samtidig er eksport av medisiner til for eksempel Sverige forbudt – et land som helt mangler lager.

I dag er det ingen som vet hvor medisinene er i Sverige. Verken apotek eller grossister har noen buffere. Dette til tross for at seks statlige rapporter de siste 10 årene har advart om risikoen for ikke å ha noen beredskap. Politikerne har bare utnevnt komiteer uten å gjøre noe konkret.  I motsetning til Sverige, opprettholdt Finland beredskapsstrukturen som Sverige fullstendig demonterte på 1990- og 00-tallet. I Finland må både legemiddelfabrikker og grossister, så vel som sykehus, ha lager som varer i tre til ti måneder med normalt forbruk, avhengig av hvilken medisin det dreier seg om.

Sverige hadde også dette systemet inntil den borgerlige regjeringen fjernet apotekmonopolet i 2009. Men selv i Finland er apotekene private, men med ansvaret som Sverige fjernet. I tillegg har det finske byrået for beredskap et stort nødlager basert på nasjonale vurderinger.  Den finske statsministeren Sanna Marin (SDP) sa nylig at andre land «har lett etter Finlands sjeldne beredskapsbestand». Men mens svenske selskaper som Getinge fritt kunne eksportere viktig medisinsk utstyr som det er mangel på i landet, for eksempel åndedrettsvern, så sent som 17. mars, begrenset Finland salg og eksport av medisiner, for ytterligere å sikre tilgangen.  Så for rundt en uke siden, den 24. mars, åpnet det finske sosial- og helsedepartementet sitt beredskapslager for første gang. De inkluderer åndedrettsvern, medisiner og annet utstyr.

Inntil  2012 hadde Sverige over 7 millioner beskyttelsesmasker. Men Reinfeldt-regjeringen bestemte seg for å avvikle hele det svenske lageret. I 2008 skrev Svenska Dagbladet om hvordan Reinfeldt ønsker å «ødelegge så mange som syv millioner beskyttelsesmasker som er lagret for det svenske folket». – Vi har kommet til slutten av veien. Å lagre alle masker koster og vi har en annen sikkerhetspolitisk situasjon i dag, sa etterforskningsleder Roland Nilsson ved redningsetaten den gang.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler