Dårlig testmateriell fra Kina

De raske coronavirus-testene som den spanske regjeringen har lovet, og som de planlegger å bruke for å bestemme de virkelige smittenivåene i Spania, fungerer ikke som de skal. Det har mikrobiologilaboratorier i flere store spanske sykehus   funnet ut  ved undersøkelse av settene som nylig ankom fra Kina. «De oppdager ikke positive tilfeller som vi hadde forventet,» sa en kilde til El Pais, som deltok i forsøkene av testsettene og snakket på betingelse av anonymitet. De raske testene, som ble produsert av det kinesiske selskapet Bioeasy, har et følsomhetsnivå på 30% når dette skal være 80%, ifølge de samme kildene. Konklusjonen fra ekspertene som har evaluert settene, er at helsemyndighetene bør fortsette å bruke dagens molekylære testmetoder, kjent som PCR, og som tar lengre tid å fullføre.

Den kinesiske ambassaden i Spania la torsdag morgen ut en uttalelse der det heter at selskapet som produktene ble kjøpt fra, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ennå ikke har fått lisens fra den kinesiske nasjonale administrasjonen for medisinske produkter for salg av produktene. «Det kinesiske handelsdepartementet tilbød Spania en liste over klassifiserte leverandører,» heter det i uttalelsen. “Shenzhen Bioeasy Biotechnology var ikke inkludert.”Simón snakket med pressen torsdag og erkjente at rundt 9000 av hurtigtestene var mangelfulle, og at de siden var returnert. Helseeksperten la til at det var funnet nye tilbydere.

AV.TOM BJØRNØ

Relaterte artikler