Kraftig økning i barnedødsfall etter vaksinering

two toddler playing letter cubes

Dødsfall blant barn i alderen 10-14 år i Storbritannia har økt med 44 prosent over det nasjonale femårsgjennomsnittet siden covid-vaksiner begynte å bli gitt til barn, ifølge en fersk rapport.

Storbritannias rapporter om barnedødsfall fra Office for National Statistics (ONS) viser at i ukene siden covid-injeksjonen ble gitt til barn mellom 12 og 15 år, økte registrerte dødsfall med 44 prosent i forhold til gjennomsnittet for 2015- 2019 for samme tidsperiode. I  følge ONS «fem-års gjennomsnittlige ukentlige dødsfall etter kjønn og aldersgruppe» mellom 2015 og 2019, var det 41 dødsfall blant barn i alderen 10 til 14 år fra uke 38 (slutten av september) til uke 45 (begynnelsen av november) . Innenfor samme tidsperiode viser  ukentlige tall  registrert for år 2021 at 59 barn døde, noe som representerer en økning på 43,9 prosent i dødsfall over femårsgjennomsnittet.

En  rapport  fra The Exposé bemerker at dødsfall blant barn i alderen 10 til 14 har vært konsekvent over landsgjennomsnittet de siste fem år siden vaksiner begynte å bli gitt til barn, bortsett fra en uke, uke 42. Uke 38 var dødsfallene mer enn doblet blant den unge aldersgruppen, fra et femårsgjennomsnitt på tre dødsfall, til åtte i 2021. Det høyeste ukentlige dødstallene ble sett i uke 40, omtrent to uker etter at vaksinen ble implementert, da 11 barn døde i 2021 sammenlignet med femårsgjennomsnittet på 4, noe som representerer en økning på 175 prosent i dødsfall.

Ved å dele opp dataene i mannlige og kvinnelige kategorier, viste The Exposé at mens flere guttedødsfall ble registrert, har 2021 markert en høyere prosentvis økning i jentedødsfall. Totalt sett døde 24 barn mellom uke 38 og 45 på gjennomsnittlig femårsskala, mens 34 døde i 2021, noe som representerer en økning på 41,7 prosent i dødsfall. Det høyeste antallet barnedødsfall ble registrert i uke 40, hvor syv barn døde, 250 prosent flere enn gjennomsnittet på fem år. Blant jenter i alderen 10 til 14 år viser ONS-poster en gjennomsnittlig økning på 47 prosent i uke 38 til 45 i 2021 over femårsgjennomsnittet, fra 17 dødsfall til 25. Den høyeste ukentlige rekorden er registrert i uke 40, der fire jenter døde i alderen 10 til 14, 100 prosent mer enn gjennomsnittet på fem år.

Selv om tallene kan virke lave, er den plutselige endringen i registrerte dødsfall sterk. I løpet av de 16 ukene før lanseringen av COVID-vaksinen, for eksempel, sees en økning i dødsfall på bare rundt 3,9 prosent, en faktor på 10 mindre enn ukene etter. Den største økningen i dødsfall registrert i løpet av de foregående 16 ukene ble registrert i uke 28, som så en økning på 200 prosent i forhold til femårsgjennomsnittet, fra to til seks dødsfall. I motsetning til tiden etter at vaksiner begynte å gis til 12-åringer, så den foregående perioden noen store fall i dødsfall fra femårsgjennomsnittet til nå, med den største nedgangen i dødsfall sett i uke 23, hvor dødsfallene gikk ned. med 55,6 prosent, opptil fire dødsfall av ni. Selv om det er et mønster med økende dødsfall siden vaksiner begynte å bli brukt hos barn, ble ikke årsakene til dødsfallene offentliggjort.

Relaterte artikler