Det amerikanske drama

I fire artikler fremover vil vi gå igjennom det politiske dramaet som utspiller seg i USA. Supermakten angår i aller høyeste grad oss som bor i Europa og i verden forøvrig. Vi vil se på bakgrunnen for Mueller-etterforskningen, den pågående riksrettsaken med Ukraina-koplinger og hva som egentlig ligger bak hatet mot president Donald Trump.

Trump – Zelenskij – Ukraina
USAs President Donald Trump og den ukrainske president Volodymyr Zelensky I New York den 25. September, 2019. (Foto: SAUL LOEB / AFP) (Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Vitneforklaringene i Demokratenes riksrettsprosess mot president Donald Trump har vist en avgrunn mellom Demokratene og Republikanerne som kan få en til å tro at de ikke befinner seg i samme virkelighet.   Demokratene har  siden Trump inntok Det Hvite Hus, mer eller mindre raslet med riksrettsabelen hele tiden, men onde tunger sier at de ikke har våget å sette i gang en riksrettsprosess før meningsmålinger viste at minst  50 prosent av opinionen var enig i at Trump burde stilles for riksrett. Tankegangen er at en riksrett, uten støtte i store deler av opinionen, ville gi Demokratene tap i det kommende presidentvalget. Tre år med  skittentøyvask kan imidlertid innebære at det er Demokratene som til slutt kan komme til å sitte igjen med svarteper.

Håpet var at en riksrettsprosess  skulle splitte Republikanerne og få noen av dem over på Demokratenes side. Men vitneforklaringene har gjort at Republikanerne nå står mer samlet enn noensinne. De er enda mer overbevist om at riksretts-prosessen er en fortsettelse av kampanjen de har ført i fire år fordi de aldri aksepterte at Trump vant presidentvalget i 2016.

Mueller-rapporten som Demokratene håpet endelige skulle bevise at Trump vant valget med støtte fra Russland ble en skivebom, men det reduserte ikke Demokratenes rop om riksrett for å få Trump erklært uskikket til å være USA’s president, snarere tvert imot. Plutselig fant partiet en varsler som hadde hørt om en telefonsamtale fra en annen som hadde hørt at Trump ba den nyvalgte ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskij, om å granske Obamas visepresident, Joe Bidens snuskerier i Ukraina.  Hva som ble sagt i telefonen og hvem som hørte det Trump sa, er heller usikkert.

Republikanerne har forlangt at den anonyme varsleren skal tre fram for å forklare seg offentlig, noe Demokratene nekter. I stedet satte de i gang riksrettsprosessen mot Trump. Vitneforklaringene ga ikke noe belegg for hva som er sannheten i hele denne saken, med en historie som  går minst fire år tilbake i tiden.

Ifølge Demokratene skal Trump ha stilt en slik gransking som betingelse for økonomisk og militær støtte til Ukraina.  Flere av vitnene Demokratene hadde plukket mente Trump  hadde stilt krav om gjenytelse for å gi hjelp til Ukraina, men de hadde ikke hørt at Trump direkte satte fram et slikt krav.   I sin vitneforklaring sa toppdiplomat Steven Sondland at han ikke hadde hørt at det var snakk om gransking av Biden, men av gasselskapet Burisma, der Hunter Biden, sønnen til Joe Biden, var styremedlem.

Republikanerne mener at Hunter Biden ble styremedlem i Burisma på grunn av farens engasjement i Ukraina og at det bokstavelig stinker av dette styrevervet, fordi Hunter Biden ikke er kvalifisert til et slikt verv, med andre ord at han ble plassert i styret etter påtrykk fra sin visepresidentfar med tanke på honorar. Republikanerne tror også at Biden fikk daværende riksadvokat i Ukraina, Viktor Shokin, sparket fordi Shokin ville etterforske Burisma og far og sønn Biden for korrupsjon.  Biden har i amerikanske medier avvist disse påstandene. Joe Biden skal også ha satt avskjedigelsen av Shokin som betingelse for at Ukraina skulle få økonomisk bistand fra USA. Dette satt han til og med og skrøt av i et TV-intervju og er derfor umulig å nekte for.

I begynnelsen av september i år fikk Ukraina den økonomiske støtten de var blitt lovet av USA uten at det ble krevd gjenytelser fra Trump i form av noen Biden-gransking eller en erklæring om slik gransking. Dette mener Republikanerne gir belegg for at påstandene om Trumps misbruk av presidentembetet savner grunnlag.

Demokratene derimot sier at  støtten ble utbetalt fordi Trump ble kjent med at varsleren som kontaktet partiet, hadde fortalt om telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskij, og der Trumps angivelig skal ha krevd en motytelse for å gi pengestøtten. Samtalen mellom Trump og Zelenskij er blitt transkribert og lagt ut offentlig. Den gir ikke inntrykk av noe press, noe Zelenskij selv har bekreftet. Demokratene hevder imidlertid at ikke alt som ble sagt, er med. 

Denne saken kan vise seg å bli litt av en bumerang for Demokratene. De har kjørt saken så langt nå at det nesten er umulig å trekke seg ut. Riksrettsaken mot Trump er trolig dømt til i misslykkes fordi den i siste omgang må behandles i Senatet. Der har Republikkanerne majoritet, og det skal skje mye rart om de lar seg splitte nå. Da er det flertallet som bestemmer hvilke vitner som skal kalles inn og forklare seg under ed, men med alle de påstander som har vært fremme så langt, så har de et stort problem  Da må blant annet Biden senior og junior forvente å måtte vitne. Neste artikkel kommer 1. februar.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler