Ekstreme klimaplaner

sunset

Rapporten «Net Zero by 2050» fra det internasjonale energibyrået IEA er lagt fram. Her heter det at skal man kunne holde temperaturen i verden på et såkalt «akseptabelt» nivå, må letingen etter nye oljefelt stanses, og mye av den fossile energien erstattes av vindkraft og solkraft.  

Senest i 2050 skal EU samlet nå et mål om netto nullutslipp.  Men før det har de gitt seg selv et delmål 2030. Nå skal EU-kommisjonen vurdere om unionens mål om utslippskutt i 2030 skal skjerpes til 50 eller 55 prosent av1990-nivå. Den vurderingen vil være retningsvisende for veien videre.   Hvert femte år etter 2030 skal Kommisjonen kontrollere om EU holder kursen til 2050-målet, og foreslå nye tiltak om nødvendig. Norge dilter etter EU her og mener EØS-avtalen ikke gir annet valg. Gjennom rapporten sier IEA at de ønsker å dreie forbruket vekk fra fossil energi til «fornybar» energi.  Ifølge denne planen skal det totale energiforbruket ned, og bruken av fossil energi nesten fjernes, fra 80 prosent til 20 prosent av totalen på knapt 30 år. Nå er solcellesystemer og ikke minst vindmøller som bokstavlig talt er i vinden. Over 80.000 nye vindturbiner hvert år framover, dvs 2,5 nye vindmøller innen 2050. Siden levetiden bare er beregnet til 20 år, vil denne galskapen fortsette inn i evigheten.  Investeringene på fornybar energi skal økes til 820 milliarder dollar årlig fram til 2050, mens strømprisen til forbrukerne skal tredobles. Har du en strøm regning på 3-400 euro pr mnd i dag, må du over 1000 pr mnd, om IEA får det som de vil.  I løpet av tretti år vil man bringe verdens bruk av fossil energi ned på 1950-nivå, i en verden som vil ha minst tre ganger så mange innbyggere. Dette skal fylles med fornybar energi som skal lagres på batterier. Det vil si at utvinning av kritiske mineraler må femdobles i løpet av samme periode. 

Her snakker vi om miljøvernpolitikk med hodet under armen.  Mesteparten av de materialene som brukes for å produsere denne fornybare energien ikke kan gjenvinnes.  Naturen vil forsøples av mikroplast over hele kloden og faunaen skades. Vi vet at mennesker nær disse vindturbinene plages med utålelig støy på høye frekvenser og vi vet at fuglearter vil bli utryddet. Det spiller ingen rolle for miljøfolket. De skal bli kvitt den helt nødvendig syntesen CO2, en gass som gjør det mulig å dyrke mat på denne kloden. I Norge vil de putte det ned i et hull ved et prosjekt de kaller «langskip» til en pris tre ganger Stoltenbergs «månelanding» på Mongstad, der han også skulle prøve «å fange» CO2.  25 milliarder kroner rett i et hull, og prisen blir sikkert enda høyere til slutt.  Hva er det med Europa og nå USA etter Trump, som gjør at politikerne tar så elleville beslutninger?  Verken Kina, Russland, Asia eller Afrika kommer til å bry seg om disse planene. Europa og USA går nedenom og hjem mens fremadstormende økonomier slipper ut mer CO2 enn noensinne. Og det skal vi takke dem for siden vi trenger det til matproduksjonen. Men det er trist at EU og demokratene i USA er så selvdestruktive at de igjen vil gjøre sine land til fattige områder. Vi lever i omveltningenes tid. 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler