Britene nekter spansk dommer å prate med Assange

«Whistleblower» Julian Assange som nå sitter fengslet i London, nektes av Storbritannia å bli avhørt av spansk dommer i saken om påstått spionering på WikiLeaks-grunnleggeren. (Foto: ISABEL INFANTES / AFP via Getty Images) whisle blower

Det britiske rettssystemet blokkerer en spansk dommers anmodning om å avhøre Julian Assange i London som vitne i en sak som undersøker påstander om at det spanske sikkerhetsfirmaet Undercover Global S.L. spionerte på WikiLeaks-grunnleggeren mens han bodde i den ecuadorianske ambassaden i London. Det britiske standpunktet,  enestående i denne typen forespørsler om rettssamarbeid, blir av spanske rettsorganer sett på som et spill av motstand mot konsekvensene saken kan få for prosessen for å utlevere den australske cyberaktivisten til USA.

25. september sendte dommer José de la Mata britiske myndigheter en European Investigation Order (EIO) som ba om tillatelse til å avhøre Assange i en videokonferanse som vitne i saken åpnet av Spanias høyesterett, Audiencia Nacional, mot eieren av UC Global SL, David Morales, for påståtte lovbrudd som innebærer brudd på personvernet og klientadvokatprivilegier, samt misbruk av bestikkelser, hvitvasking av penger og kriminell besittelse av våpen. Morales ble arrestert i september og løslatt mot kausjon. Dokumenter og videoopptak viser at UC Global S. L. spionerte på Assanges møter med sine advokater, der hans juridiske forsvarsstrategi ble diskutert. Morales tilbød angivelig innspillinger av disse og andre samtaler til amerikanske etterretningstjenester.

EIO er et nytt verktøy som fremskynder samarbeidet mellom dommere i EU og omgår arbeidskrevende rogatoriske brev basert på instrumenter i folkeretten. Mekanismen trådte i kraft i Spania i 2018. Med en EIO kan en juridisk myndighet fra et EU-medlemsland be en juridisk myndighet fra et annet EU-land om hjelp til å skaffe bevis eller bevismidler (vitneutsagn, telefonutskrifter, DNA-tester og så videre). Det er en automatisk prosedyre, og forespørsler kan bare avvises i unntakstilfeller.

Men Storbritannias sentrale myndighet (UKCA), det organ som har ansvaret for å behandle og svare på EIO-er, har foreløpig avslått De la Matas forespørsel om å avhøre Assange, og bedt om flere detaljer. Rashid Begun, som undertegnet svaret fra UKCA, argumenterte for at “denne typen intervjuer kun blir gjort av politiet” i Storbritannia, og at videokonferanser ikke er tilgjengelig for å høre vitneforklaringer. Han la til at hendelsene som ble beskrevet av den spanske dommeren er «uklare», og stilte spørsmål ved forholdet mellom hendelsene De la Mata skisserte i sin forespørsel. Begon sa at det ikke så ut til å være noen kobling mellom forbrytelsen i de beskrevne hendelsene og forklaringen på hvordan denne saken ble innledet, eller det Spania spesielt etterforsker. Responsen ba også De la Mata om å avklare jurisdiksjonen som Spania hevder de undersøker saken under.

Den spanske dommeren ventet ikke de 30 dagene som ble gitt av UKCA med å svare. 14. oktober sendte De la Mata det britiske byrået et skriftlig svar.  I dokumentet uttrykte dommeren sin overraskelse og henviste til de «tidligere sakene» der UKCA godtok forespørsler om intervjuer via videokonferanse. De la Mata siterte også internasjonale samarbeidsavtaler som sier at den eneste hindringen i disse tilfellene ville være hvis personen som ble avhørt var den siktede. «I dette tilfellet er Julian Assange et vitne, ikke en anklaget part,» skrev De la Mata.

I dokumentet benektet De la Mata også at hans opprinnelige forespørsel var uklar: “Vi har gitt en klar kontekst for saken vår, og har  beskrevet alle hendelser og forbrytelser som er etterforsket.” På spørsmålet om jurisdiksjon svarte han: “Den spanske domstolsystemet har jurisdiksjon og er i stand til å høre saker om forbrytelser begått av spanske statsborgere utenfor landet så lenge hendelsen er en forbrytelse på stedet der det ble begått, offeret eller statsadvokaten fremlegger en kriminell klage, og mistenkte  ikke har blitt dømt eller frikjent i et annet land. ” Spanske juridiske kilder har ikke lagt skjul på sin misnøye med svaret fra UKCA og fremhevet at i EIO-ene de behandler,  blir  et lands jurisdiksjon ikke stilt spørsmålstegn ved, og det er heller ikke plassert hindringer for å ta vitneuttalelser ved videokonferanse.

Assange har blitt holdt i Londons Belmarsh fengsel siden han ble utvist fra den ecuadorianske ambassaden i London i april. En høring om utlevering   til USA skal etter planen finne sted tidlig neste år. Det amerikanske rettssystemet anklager Assange for angivelig å ha begått 18 forbrytelser for å ha avslørt klassifisert informasjon om militære operasjoner i Irak og Afghanistan på WikiLeaks. Cyberaktivisten kan stå overfor en dom på opptil 175 års fengsel.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler