Frykter “politisk tsunami”

Storbritannias minister for internasjonal handel advarer om at hvis politikere nekter å respektere resultatet av Brexitavstemmingen, kan det utløse en “politisk tsunami” med “ukjente konsekvenser” for stabiliteten i riket.

Liam Fox skrev i Sunday Telegraph at “manglende levering av Brexit ville skape et enormt gap mellom Parlamentet og folket, et skudd i vårt politiske system med ukjente konsekvenser.” Dr Foxs innspill ble inspirert av den siste utgaven av BBC-programmet “Question Time”, hvor Brexit-støttende journalist Isabel Oakeshott mottok kraftig applaus fra studio-publikummet etter å ha sagt at Theresa May burde “gå bort” fra forhandlinger med et uforsonlig EU og gå for en ren, No Deal-utgang.

“Reaksjonen fra publikum viser at dette vil kunne bli en politisk tsunami. Det er på tide for parlamentsmedlemmer å levere på løftene de har gjort” sa Fox. En no deal Brexit betyr ingen avtale med EU og handel på ordinære WTO-vilkår. Det er den eneste sanne måten å beskytte Brexit,  vår suverenitet og fremtidige handel  med resten av verden pluss å beholde 39 milliarder pund til offentlige tjenester, sa Oakeshott.

Fox kritiserer også at arbeiderpartileder Jeremy Corbyn for å insistere på at han ikke vil  diskutere med statsministeren om hvordan å løse parlamentets deadline på Brexit, med mindre hun regjerer ut “No Deal” og regler i en permanent tollunion med EU, og poengterer at den tidligere avtalen som EU og May var enige om, og som Parlamentet stemte ned, var en forferdelig avtale, og ville hindre Storbritannia i å ta tilbake kontrollen over sin handelspolitikk.

“Det er rett og slett ikke mulig å forfølge en selvstendig handelspolitikk fra innsiden av tollunionen, da vi ikke kunne fastsette våre egne takster, og vår finansielle tjenesteyting ville bli utsatt for en raskt utviklende EU-regulering som vi ikke ville ha noen innflytelse på” forklarte Fox. Brussel ville også kunne både heve og redusere takster på ikke-EU-varer i Storbritannia, og selv motta en stor del av inntektene fra tariffene – som mange Brexitere hevder, bryter med prinsippet om “ingen beskatning uten representasjon”.

Det er lett å forstå hvorfor EU ønsker en tollunion: Den ville beholde privilegert tilgang til britiske forbrukere, fryse ut annen konkurranse og holde det enorme markedet i Storbritannia som en  brikke i handelsforhandlinger med tredjeland. Fox spør “Hvorfor vurderer vi dette tullet?” “Som andre britiske myndigheter, øker nå det britiske handelsdepartementet sin ‘No Deal-planlegging’, men håper en avtale kan nås,” tilføyde Fox. “Til tross for hva Corbyn ser ut til å tro, er det ikke mulig å ta ‘No Deal’ av bordet, for hvis enighet ikke blir nådd, vil gjeldende lover bety at de europeiske avtalene ikke lenger gjelder for Storbritannia etter 29. mars. Som en forretningsmann fortalte meg i Bristol nylig ​​‘Jeg har tilbrakt hele mitt liv i forretningsforhandlinger. Den dummeste ting som er mulig å gjøre er gi bort ditt sterkeste kort.”

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler